SE

Sveriges bästa affärsidéer belönas med över en halv miljon kronor

Första kvartalet inleddes i positiv riktning och förvaltningsresultatet landade p? 29 MSEK (35), vilket är i niv? med ?rets plan.
P? uthyrningssidan har ?ret börjat positivt och det har varit en ökad aktivitet p? i stort sett alla v?ra marknader med en samlad positiv nettouthyrning.
– Det känns som att de flesta kurvor pekar ?t rätt h?ll, säger VD Claes Malmkvist.

Perioden i korthet
? Hyresintäkterna uppgick till 171 MSEK (176). Minskningen beror p? ökad vakans samt ett n?got mindre fastighetsbest?nd.
? Fastighetskostnaderna uppgick till 51 MSEK (61). De lägre kostnaderna beror framförallt p? den milda vintern men även föreg?ende ?rs driftsinvesteringar vilka reducerat energiförbrukningen.
? Driftnettot uppgick till 120 MSEK (115).
? Förvaltningsresultatet uppgick till 29 MSEK (35).
? Värdeförändringar p? fastigheter uppgick till ?13 MSEK (?2) och p? derivat till ?40 MSEK (76).
? Resultat efter skatt uppgick till ?15 MSEK (93).
? Kvartalets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 25 MSEK (28) och merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.
För vidare fr?gor kontakta SveaReals VD Claes Malmkvist, 0705-566721.
SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik p? tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbest?ndet omfattar 80 fastigheter med en lokalyta p? 840 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 26 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare best?r i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.
Besök v?r hemsida för mer information www.sveareal.com.
Bifogade filer

Similar Posts