Sverige obyr?kratiskt för företagare

Nya resultat fr?n revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons internationella undersökning som gjorts i 34 länder, visar att 18 procent av de svenska företagarna hindras av byr?krati eller regelverk. Bara de nya zeeländska (sex procent) och irländska företagarna (tolv procent) hindras i mindre utsträckning av dessa faktorer än de svenska entreprenörerna. Mest kr?ngligt att vara företagare verkar det vara i Indien och Grekland där 71 respektive 70 procent av företagen hindras av regelverken.
Brist p? efterfr?gan hindrar en tredjedel
De svenska företagarna brottas istället mest med brist p? efterfr?gan och utbildad arbetskraft. En tredjedel av de tillfr?gade svenska företagen upplever att en svag efterfr?gan är ett tillväxthinder och en fjärdedel anger att man inte växer som planerat p? grund av brist p? utbildad arbetskraft. Inte sedan hösten 2011 har bristen p? utbildad arbetskraft varit ett större hinder i Sverige än nu enligt undersökningen. Det är dock bara en knapp tredjedel (31 procent) av företagen som räknar med att öka antalet anställda under det kommande ?ret. ?terh?llsamma är företagen ocks? när det gäller investeringar samt forskning & utveckling. F? företag har problem med finansieringen och det finns förväntningar hos företagen om en god lönsamhet under de kommande tolv m?naderna. Exportförväntningarna har höjts n?got jämfört med ett ?r sedan.
Energikostnader inget hinder för svenska företagare
En fr?ga som företagare i m?nga länder hindras av är stigande energipriser. Detta är dock inget hinder i Sverige. Bara ?tta procent av de intervjuade svenska företagarna hindras av stigande energipriser. Sverige och Nya Zeeland är de tv? länder i undersökningen där energifr?gan p?verkar företagen i minst utsträckning (b?da ?tta procent). Värst har de indiska företagarna det med energifr?gan, där 71 procent hindras, tätt följda av Japan (66 procent).
Om undersökningen
Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om ?sikter och förväntningar företag världen över. För de resultat som publiceras här har 3300 företagsledare i 34 länder intervjuats i april/maj 2014, däribland 150 svenska företagsledare i företag med 50-500 anställda. Primärt intervjuas vd-ar och styrelseordförande via telefon, men i enstaka länder kan andra intervjuformer förekomma av legala skäl. Datainsamlingen och bearbetningen av materialet sköts av Grant Thorntons researchpartner Experian. Intervjuerna i Sverige görs av företaget Prospector. www.internationalbusinessreport.com

För mer information kontakta:
Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E [email protected]
Twitter: @GT_LisLar
www.internationalbusinessreport.com
Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har över 1000 medarbetare p? 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 35 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandah?ller revision, skatter?dgivning, annan r?dgivning och ekonomiservice.
Bifogade filer

Related posts

Top