Svenskt lammkött hela ?ret

I en avhandling vid SLU i Skara har agronomen Carl Helander studerat utfodringsstrategier av tackor och lamm under stallperioden. S? kallad v?rlamning är ett produktionssystem som gör att svenska konsumenter kan köpa färskt svenskt lamm ?ret om.
I avhandlingen har Carl Helander undersökt om foderintag, fodersortering, tuggbeteende och produktionsniv? hos högproducerande f?r p?verkas av att hacka och tidigarelägga skördetidpunkt av gräs och majs och av att utfodra med fullfoder. Forskningen har fokuserats p? de kategorier av f?r som har högst näringsbehov, nämligen dräktiga och digivande tackor och snabbt växande lamm.
Avhandlingens titel är: ?Forage feeding in intensive lamb production ? Intake and performance in ewes and lambs?.
Carl Helander har kommit fram till att utfodring av hackat, tidigt skördat gräsensilage blandat med kraftfoder förbättrar foderintag och hull hos tackor och tillväxten hos deras lamm. Dessutom kan majsensilage utfodras som enda grovfoder eller blandat med gräsensilage i en kraftfoderrik fullfoderblandning till lamm.
Studierna har gjorts p? Götala nöt- och lammköttscentrum, utanför Skara, Sveriges lantbruksuniversitet.
Välkommen till Hernquistaulan, SLU i Skara
Fredag 13 juni 13.00
Avhandlingen:
http://pub.epsilon.slu.se/11198/1/helander_c_140520.pdf
Kontakt:
Carl Helander, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH), 0511-671 31, 0708-85 77 38,
[email protected]
Elisabet Nadeau, forskningsledare, HMH, 0511-671 42, [email protected]

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Related posts

Top