SE

Svenskt Kvalitetsindex om revisionsbolag 2014

Följande punkter summerar ?rets resultat i korthet:
Nöjdheten bland kunderna till revisionsbolagen i Sverige har ökat med 1,5 enhet.
Revisionsbranschen är en av f? som f?r nöjdhetsbetyg över 75 (p? en 0-100 skala) vilket betyder att man generellt är mycket nöjd med sina revisionsbolag.
BDO toppar även i ?r medan Grant Thornton backar n?got. Övriga aktörer ökar n?got.
KPMG lyckas bäst bland stora bolag medan BDO och EY lyckas bäst bland mindre.
Förväntningarna p? bolagen är skyhöga, inte minst kring kompentens hos den personal man är i kontakt med.
Utmaningarna för att fortsätta ha nöjda och lojala kunder varierar mellan aktörerna men generellt kan följande noteras
Bli bättre p? att h?lla tidsramar och budgetramar
Se helheten, dvs. omr?des- och gränsöverskridande kunskap. Detta är n?got m?nga är riktigt bra p? medan andra m?ste bli bättre.
Andelen klagande är relativt l?g och man hanterar det bättre än m?nga andra branscher.
Att hantera nya och gamla kunder är n?got som alla m?ste bli bättre p?. Här ser vi stora utmaningar framöver.
Skillnaden i nöjdheten mellan nya och gamla kunder är relativt stor samtidigt som vad som skapar nöjdhet är väldigt olika mellan dessa kundgrupper.
Kunderna till revisionsbolagen är fortsatt mycket nöjda. Totalt ökar branschen 1,5 enhet och det är bara Grant Thornton som minskar n?got (dock inom felmarginalen).
Förbättrade betyg har nu ocks? p?verkat hur lojal man är mot sitt revisionsbolag och man har aldrig varit s? lojal som nu än tidigare. Generellt är kunderna ocks? övertygade om att sitt nuvarande revisionsbolag även kan tillgodose framtida behov av b?de revisionstjänster och eventuella konsulttjänster. Här finns dock en viss variation mellan aktörerna.
Detaljresultat för respektive aktör framg?ng i branschsammanställningen SKI Revisionsbolag 2014.
Studien bygger p? närmare 1200 intervjuer och är genomförd under maj m?nad. Analysen utg?r fr?n Svenskt Kvalitetsindex kundmodell och detaljresultaten är tillgängliga för prenumererande kunder i form av en branschsammanställning. Branschsammanställning inneh?ller detaljresultat för samtliga redovisade aktörer kring bl a.
1. Index och betyg p? fr?gor för de sju aspekterna i SKI Kund (Image till Lojalitet).
2. Resultat uppdelat p? kundgrupper och demografi.
3. Företagsanalys där en aktör sätts i relation till branschen och företagets speci?ka drivkrafter för att öka nöjdhet och lojalitet listas. För mer information och jämförelsetal med andra branscher se v?r hemsida www.kvalitetsindex.se eller kontakta:
Johan Parmler, [email protected], 073 151 75 98, 08 31 53 00, Adam Wrede, [email protected], 073 441 94 59, 08 31 53 00?

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Birgitta Hammarstr   #Eva Axelsson   #Lena Lindstr   #Uganda