Svenska Qmatic växer framg?ngsrikt p? den europeiska marknaden

Qmatic, det ledande bolaget inom Customer Experience Management, befinner sig i en expansiv fas och som ett led i detta och för att ytterligare förstärka företagets möjligheter till snabb tillväxt har Daniel Nerg?rd anställts som ny försäljningschef för den europeiska marknaden. Qmatics lösningar integrerar onlinekanaler med fysiska miljöer för att skapa optimala kundmöten och sömlösa kundupplevelser.
Det svenska företaget Qmatic är störst i världen p? lösningar som maximerar möjligheterna till optimala kundmöten. Lösningarna som Qmatic erbjuder förenklar och förbättrar kundflödet och kundupplevelsen för den enskilda konsumenten/patienten, samt effektiviserar verksamheten hos kunderna som nyttjar systemet med p?visad ökad lönsamhet. Detta kan göras genom att erbjuda bokningssystem, kösystem och mobila lösningar för hantering b?de online och för det fysiska mötet. Qmatics system finns i fler än 120 länder inom bank, offentlig sektor, sjukv?rd och detaljhandel.
Qmatic ser just nu en stark tillväxt p? den europeiska marknaden. I södra Europa, bland annat Italien, Spanien och Frankrike, har Qmatic vuxit med över 20 procent jämfört med föreg?ende ?r. Tillväxten har skett framförallt inom offentlig sektor, sjukv?rd och till viss del även inom banksektorn.
– Det känns oerhört stimulerande med fortsatt aggressiva tillväxtm?l. Vi har ett starkt affärsläge i Europa trots det tuffa finansiella klimatet. Tillväxten är ett resultat av investeringar i v?r nya mjukvaruplattform och v?r förbättrade förm?ga att ta den till marknaden. V?r position som en ledande aktör för att stötta företags kundservice- och multikanalsstrategier är ocks? viktigt för v?r framg?ng. Vi ser en stor potential i en fortsatt tillväxt, i takt med att det ekonomiska läget blir mer stabilt i Europa, säger Daniel Nerg?rd.

Qmatic rekryterade nyligen Daniel Nerg?rd som försäljningschef för Europa (Vice President Sales Europe) och han är även en del av Qmatics koncernledning. Daniel Nerg?rd ansvarar för utvecklingen och expansionen p? den europeiska marknaden tillsammans med sitt europeiska team samt ett flertal partnerföretag. Daniel Nerg?rd har en l?ng bakgrund av försäljning inom mjukvarubranschen. Han har bland annat arbetat p? Lawson, Oracle och Ericsson och kommer närmast fr?n Atronic där han var VD.
Qmatic förstärkte nyligen även sitt europeiska team med Peter Theorell som ny Managing Director Qmatic Nordic och Robert Olsson, Nordic Operations Manager.

Qmatic är ledande när det gäller att maximera möjligheterna till optimala kundmöten. Qmatics lösningar integrerar onlinekanaler med personliga möten för att skapa en sömlös kundupplevelse. Qmatic hanterar kundresan fr?n den första kontakten och inhämtar data vid varje tillfälle där kunden kommer möter personal eller självbetjäningspunkter, allt för att skapa en överlägsen kundupplevelse och märkeslojalitet. Qmatic är ledande inom finanssektorn, detaljhandeln, hälso- och sjukv?rd samt offentlig sektor och genom dotterbolag och partnernätverk är man verksamma globalt i över 120 länder med en ?rlig omsättning p? drygt 500 MSEK. Exempel p? detaljhandelskunder är Elgiganten, Telenor, Apoteket AB, ICA, Time Warner Cable, Vodafone, Samsung, Carrefour, Marks& Spencer, T-Mobile och Orange. Varje ?r används ett Qmatic system nästan 2 miljarder g?nger n?gonstans i världen. Läs mer: www.qmatic.com och p? mobile.qmatic.com

Related posts

Top