Svenska kyrkan uppmanar finansbranschen att agera

För att begränsa den globala uppvärmningen till tv? grader m?ste 7000 miljarder kronor/?r fram till 2050 investeras i förnybara energisystem. Foto: Gustaf Hellsing/IKON
2009 s?lde Svenska kyrkans nationella niv? alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället p? bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Nu säljs även det sista ägandet i tre gasbolag. Med anledning av klimatmötet i New York i morgon uppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfr?gan.
– Enligt Internationella Energiorganet (IEA) behöver vi, fr?n nu fram till 2050, investera 7 000 miljarder kronor per ?r i förnybara energisystem. Det motsvarar ungefär en tredubbling av dagens investeringar. Annars klarar vi inte att begränsa den globala uppvärmningen till tv? grader. S?väl politiker som företag och investerare m?ste agera nu om vi ska klara omställningen fr?n fossilt till förnybara och energieffektiva lösningar. Ju längre vi väntar desto dyrare blir klimatnotan, säger Anders Thorendal, finanschef p? Svenska kyrkan.
I debattartikeln p?talar Anders Thorendal, tillsammans med Svenska kyrkans klimatexpert Henrik Grape, bland annat att klimatförändringarna fortfarande kan hejdas runt om i världen. I veckan möts engagerade människor fr?n hela världen i New York för att uppmana politiker och det globala samfundet att ta sitt ansvar och styra mot en framtid som inger hopp.
P? plats är även religiösa ledare fr?n världens olika trossamfund, inklusive förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nybliven europapresident för Kyrkornas Världsr?d. Dessa ledare har överlämnat ett gemensamt uttalande om att kommande generationer m?ste f? ärva en jord som är beboelig och där vi delar jordens resurser mer rättvist.
En viktig fr?ga som ska diskuteras under mötet i New York är hur finansbranschen kan spela en aktiv roll i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Här kan Sverige visa p? ledarskap. Svenska kyrkan uppmanar ägare och förvaltare av kapital, inklusive svenska staten och AP-fonderna, att:
Ta fram strategier och handlingsplaner för att successivt minska klimatp?verkan i sin kapitalförvaltning och kreditgivning;

Öppet redovisa resultatet av detta arbete, övergripande och p? fondniv?;
Skapa nya, innovativa former för företag, staten och investerare för att göra det attraktivt att investera i till exempel klimatsmarta energisystem. Idag ser vi även hur bland annat l?gfossila index och gröna obligationer växer snabbt.
Dessutom bör den kommande regeringen:
Driva p? för ett ambitiöst globalt klimatavtal i Paris 2015.
Aktivt verka för att EU slutar subventionera kol, olja och gas med m?ngmiljardbelopp och att EU f?r en fungerande marknad för utsläpp av koldioxid.
Säkerställa att regelverk och ekonomiska styrmedel, i form av t ex skatter och avgifter, främjar l?ngsiktiga och klimatnyttiga investeringar.
Finanschefen Anders Thorendals debattartikel i Veckans Affärer.
Om The Interfaith Summit on Climate Change.
KORTA FAKTA:
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella niv?n av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, p? cirka 6 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att tyngdpunkten ligger p? bolag som aktivt och systematiskt hanterar sin p?verkan p? samhället och miljön, och gärna bidrar till ökad h?llbarhet genom produkter och tjänster. Bolag som har problem försöker kyrkan p?verka tillsammans med andra investerare. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar.

Related posts

Top