SE

Svenska företag i toppen av Europas Bästa Arbetsplatser ? Key Solutions p? 3:e plats

2014-06-09 10:57 Key Solutions AB Svenska företag rankas högt bland Europas 100 Bästa Arbetsplatser 2014 i Europas mest omfattande arbetsplatsstudie genomförd av organisationen Great Place to Work. Key Solutions är ett av dessa, och kan med stolthet titulera sig Europas 3:e Bästa Arbetsplats bland sm?- och medelstora organisationer 2013 efter prisutdelningen som hölls i Rom den 5:e juni i ?r.

Svenska företag har rankats högt bland Europas 100 Bästa Arbetsplatser 2014 i Europas mest omfattande arbetsplatsstudie genomförd av organisationen Great Place to Work. Key Solutions är ett av dessa, och kan med stolthet titulera sig Europas 3:e Bästa Arbetsplats bland sm?- och medelstora organisationer 2013 efter prisutdelningen som hölls i Rom den 5:e juni i ?r.

Great Place to Work Institute hjälper organisationer med mellan tjugo och m?nga tusentals medarbetare inom alla branscher att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. De som av sina egna medarbetare rankas allra högst i deras medarbetarundersökningar lyfts fram p? deras listor över de bästa arbetsplatserna.

Bra arbetsplats gynnar tillväxten

Great Place to Work Institute menar att de bästa arbetsplatserna i Europa, med en riktigt stark arbetsplats, gynnar verksamheten och bygger starka organisationer. Viktiga fördelar med att skapa en riktigt stark organisation är att det möjliggör att beh?lla personal och rekrytera den kompetens som behövs. De bästa arbetsplatserna har även en stark tillväxt och hög produktivitet. Vad som utmärker dessa arbetsplatser, oavsett bransch, land och kultur, är ett starkt visionärt ledarskap och en sann vilja att skapa en arbetsplats där medarbetarna litar p? sina ledare, är stolta över sitt arbete och upplever stark kamratskap. Det är även under dessa tre huvudomr?den som undersökningen utg?r fr?n – Medarbetarnas förtroende för ledningen, medarbetarnas stolthet över vad de gör samt kamratskapet man känner med sina kollegor. Detta ger motiverade och starka medarbetare med en drivkraft att utvecklas med sin organisation b?de i tider av framg?ng, men ocks? i tider av osäkerhet.

Key Solutions prisade för andra ?ret i rad

Det var med stor stolthet och glädje som priset för 3:e bästa arbetsplats togs emot av Key Solutions medarbetare. 2013 utnämndes Key Solutions till Europas 5:e bästa arbetsplats, och de ser det som en stor framg?ng att ha lyckats gjort arbetsplatsen ännu bättre för sina medarbetare under det g?ngna ?ret. Dessa utmärkelser fr?n Great Place to Work ser de som ett kvitto p? att allt som investeras i att skapa en s? trivsam arbetsmiljö som möjligt och tillgodose medarbetarnas behov ger de resultat som önskas. Företaget kommer att fortsätta jobba med att förbättra arbetsmiljön ytterligare för att efterleva sitt eget motto: ?Bra kan alltid bli bättre.?
Om ?rets lista
Utmärkelsen Europas Bästa Arbetsplatser delas ut till organisationer i tre kategorier: sm?-och medelstora-, stora- och multinationella organisationer. Key Solutions placerade sig p? plats 2 av Sveriges bästa arbetsplatser medelstora organisationer, samt plats 3 av Europas bästa arbetsplatser i kategorin sm?- och medelstora organisationer.
Hela listan för Europas bästa Arbetsplatser 2014 finner ni här:
http://www.greatplaowork.se/baesta-arbetsplatser/europas-baesta-arbetsplatser/europas-baesta-sma-och-medelstora-arbetsplatser/754-2014

Key Solutions arbetar med effektivisering av försäljning. Bolaget är idag ett av Sveriges ledande företag inom direktförsäljning och har blivit utnämnda till Sveriges bästa säljbyr?. Företagets vision är att bli globalt marknadsledande inom event- och direktförsäljning. Som verktyg har bolaget tagit fram försäljningsmetoder med fokus p? kvalitet ? framställda för att vara h?llbara även i framtiden.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy