Svensk Friidrott och Folksam samarbetar för minskat antal överbelastningsskador

Svensk Friidrott och Folksam har inlett ett projekt med m?let att minska antal överbelastningsskador bland barn och ungdomar relaterade till träning och tävling inom friidrott. Bakgrunden till projektet är den tidigare studien Projekt SkadeFri, ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, som undersökte skadefrekvensen relaterad till överbelastning hos yngre friidrottare.
M?let ska uppn?s genom att öka kunskapen och engagemanget kring orsaker som p?verkar friidrottsrelaterade skador hos barn och ungdomar. Kompetensen hos tränarutbildare och kursledare ska ökas parallellt med att det utvecklas program för förebyggande träning för minskning av överbelastningsskador.
Ett stort antal konkreta aktiviteter ska under 2014 och 2015 genomföras inom ramen för projektet, bland annat en tränarinventering för att kartlägga antalet tränare, deras utbildningsniv? och erfarenheter inom detta omr?de. Likas? ska ett antal tränarseminarier genomföras.
? Det känns fantastiskt bra att vi nu tillsammans med Folksam g?r in i nästa fas, SkadeFri 2.0, och fortsätter att arbeta systematiskt inom ett mycket angeläget omr?de, säger Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator p? Svensk Friidrott och forskare vid Linköpings Universitet.
? Vi engagerar oss i det som v?ra kunder bryr sig om genom att ständigt arbeta för bättre förebyggande av idrottsskador. Genom denna satsning f?r v?rt l?ngsiktiga samarbete med Svensk Friidrott en ny och tydlig inriktning mot färre skador inom friidrotten, säger
Lars-Inge Svensson, chef Folksam idrott.
För ytterligare information:
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott, telefon 0708-31 52 17
Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator, Svensk Friidrott, telefon 0702-81 11 06
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se

Bifogade filer

Related posts

Top