SE

Sv?rare att rekrytera, men stabil konjunktur inom VVS

Under första halv?ret 2014 beräknas det samlade värdet av värme & sanitetsinstallationer ha uppg?tt till ca 17,6 miljarder kronor. Utfallet innebär en i stort sett oförändrad volym jämfört med samma period förra ?ret. Den samlade volymen beräknas växa med ett par procent per ?r 2014 och 2015. H?ller prognosen kommer marknaden att ha hämtat in de senaste tv? ?rens nedg?ng redan i ?r. Det visar VVS Företagens senaste konjunkturrapport.
Sv?rt rekryteringsläge
Sv?righeterna att rekrytera personal har ökat i branschen sedan fr?gan ställdes förra g?ngen för sex m?nader sedan och detta gäller samtliga grupper. 97 procent av de tillfr?gade anser att det är sv?rt eller mycket sv?rt att hitta rätt sorts kompetens inom ledningsfunktioner. Nästan lika komplicerat verkar det vara att hitta tjänstemän med önskad utbildning och erfarenhet. Drygt 85 procent av de tillfr?gade har sv?rt att f? tag p? montörer med rätt sorts kompetens. Detta är ett stort problem eftersom omkring 60 procent av de tillfr?gade företagen planerar för nyanställningar av montörer i ?r.
Osäkert politiskt läge
Det finns en rad osäkerhetsfaktorer p? marknaden b?de när det gäller konjunkturen i stort och hur den politiska och ekonomiska situationen kan komma att p?verka bygg- och andra investeringar de närmaste ?ren.
? ROT-avdraget i sin nuvarande form har gett stora affärsmöjligheter för b?de befintliga och nystartade företag i VVS-branschen, och vi hoppas först?s att kommande regering inser värdet av detta. V?ra medlemsföretag anser att politiska beslut utgör ett av de största hoten och osäkerhetsfaktorerna p? marknaden i nuläget, säger Johan Mossling, tf vd p? VVS Företagen.
Det finns dock förhoppningar om att en del av de omfattande satsningar p? bostadsbyggandet som utlovats i valpropagandan blir verklighet inom kort. Fr?gan är dock om det blir ett tillräckligt stabilt politiskt läge att de positiva effekterna kan f? genomslag redan nästa ?r.
Skillnad i regionerna
En jämförelse av regionerna visar att Västra Götaland ser ut att f? den starkaste tillväxten i ?r med 7 procents ökning. Stockholm hamnar p? delad andraplats medan Norrland, Sydsverige och Sk?ne ser ut att f? ungefär nolltillväxt. I Stockholmsregionen är det bostadsbyggandet och husbyggnad inom kontor och handel som visar de starkaste tillväxtprognoserna i ?r.
För mer information, kontakta VVS Företagen:
Johan Mossling, tf vd:
Kicki Blom, kommunikationschef: 070-962 75 44
Om undersökningen:
Prognoser och kommentarer är baserade p? intervjuer med 50 VVS-installatörer och 25 el-/VVS-konsulter, byggentreprenörer, installatörer, konsultföretag, byggherrar, industrifaktas panel med 100 stora fastighetsägare, konjunkturinstitutet, finansdepartementet, branschorganisationer, OECD-rapporter, Statistiska Centralbyr?ns prognoser, Boverket samt publicerad information i fack- och dagspress. Industrifakta har utfört undersökningen.

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Vi företräder ca 1100 medlemsföretag och drygt 20 000 anställda,
VVS Företagens uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för ett framg?ngsrikt företagande, och med ett aktivt samhällsansvar utveckla VVS-branschen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy