Svag kronkurs ger högre elpriser

Den svenska kronan har försvagats mot euron. Det gör elen dyrare för svenska konsumenter. Spotpriset för perioden januari-juli i ?r jämfört med motsvarande period i fjol är 22 procent lägre i euro medan skillnaden är 18 procent i kronor, visar statistik fr?n Nordpool. Den svagare kronkursen har motverkat elprisnedg?ngen med cirka 1,5 öre/kWh vilket motsvarar cirka 300 kronor per ?r för ett villahush?ll.
Handeln p? elbörsen Nordpool sker i valutan euro vilket ligger till grund för elpriset som de svenska hush?llen f?r betala till elhandelsbolagen. En svag kronkurs innebär mindre euron för pengarna och därmed blir elen dyrare att köpa i kronor. Euron har p? ett ?r blivit cirka 8 procent dyrare jämfört med kronan. Under föreg?ende höst kostade en euro cirka 8,5 kronor jämfört med dagens kurs p? 9,2 SEK/EUR (källa: Reuters).
? En svag kronkurs missgynnar svenska hush?ll vid köp av allt som är i utländska valutor som exempelvis hotellrum, varor fr?n utländska webbshoppar, och även el i och med att det handlas i euro, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.
Huvudförklaringen till kronförsvagningen är den rekordl?ga reporäntan efter Riksbankens senaste sänkning. Kronan tillsammans med andra mindre valutor p?verkas generellt negativt av ökade oroligheter i världen med krig och ebolautbrott. En annan faktor är ökad osäkerhet i och med höstens riksdagsval.

Källa: Dagens industri, Reuters, Nordpool.

Om elskling.se ? Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar kr?ngliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal p? elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer fr?n KTH som efter n?gra ?rs erfarenhet fr?n näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen p? den svenska elmarknaden. Elskling blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Related posts

Top