SE

Sundbybergs stad utses till ?rets Tillväxtkommun 2014

Sundbybergs stad utses till ?rets Tillväxtkommun 2014

Sundbyberg utmärker sig genom att lyckas kombinera Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande med en närhet till medborgare och näringsliv och utses nu till ?rets Tillväxtkommun 2014 av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco.

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt tillsammans med konsultföretaget Sweco utsett ?rets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus p? politiskt ledarskap, samarbetsförm?ga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande. Priset g?r i ?r till Sundbybergs stad.
Priset delas ut idag, den 21 augusti kl. 10:00 p? KOMMEK, Malmömässan med efterföljande seminarium kl. 10:30 ? 11:30.
Juryns motivering
Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva staden i storstadsomr?det, som framg?ngsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopplas till en l?ngsiktig och h?llbar kommunal planering. Staden präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.
Fr?n sliten industristad till välm?ende kommun
? Att kommuner har en tydlig och l?ngsiktig strategi är en viktig framg?ngsfaktor när man tänker tillväxt. Sundbybergs stad ligger i ett omr?de med stark tillväxt, och kommunen har tydligt planerat och verkat för att ta vara p? detta, bland annat genom att bygga ut bostäder, skolor och andra delar av den kommunala servicen, säger Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt.
P? n?gra decennier har Sundbyberg förvandlats fr?n en sliten industristad till en välm?ende kommun med ett diversifierat näringsliv, en ung och högutbildad befolkning, ett modernt utseende och attraktiva miljöer för boende och företag.
? Tillväxten i Stockholmsregionen är mycket stark. Att Sundbyberg utses till ?rets Tillväxtkommun 2014 och att Stockholms stad fick utmärkelsen 2013 är ett tydligt tecken p? det, säger Ulf Johansson, vd för Swecos samhällsanalytiker.

A to już wiesz?  Elnätsavgifterna för lägenheter ökar med 75 miljoner kronor

Nyckeltal om Sundbyberg

SundbybergRiksgenomsnitt

Nyföretagande (antal nya företag per 1000 inv?nare, ?rsgenomsnitt 2009-2013)
7
6,5

Andelen högskoleutbildade (minst tre?rig eftergymnasial examen) av befolkningen > 16-74 ?r, 2013), procent
24,1
19,3

Nybyggande (antal nybyggda lägenheter och sm?hus per 1000 inv?nare, ?rsgenomsnitt 2008-2013)
8,1
2,1

Lönesummautveckling (utveckling av den totala lönesumman i kommunen, ?rsgenomsnitt 2008-2013), procent
6,4
3,3

Sysselsättningsutveckling 2009-2012, procent
1,3
6,7*

Befolkningsutveckling 2010-2013, procent
10,3
2,4

Skattekraftsutveckling 2009-2012, procent
9,3
5,8

*Den kraftiga sysselsättningsökningen i landet med 6,7 procent är en effekt av att bas?ret (2009) var ett riktigt kris?r.
För ytterligare information, kontakta:
Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt, [email protected], 0767-978954
Ulf Johansson, tf vd Sweco Strategy, [email protected], 0703-197827
Sweco Strategy
Sweco Strategy är ett helägt dotterbolag till Sweco och erbjuder tjänster inom analys, utvärdering, utredning och strategi. Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvecklingen av ett h?llbart samhälle.
Arena för Tillväxt
Arena för Tillväxt är en plattform för lokalt och regionalt tillväxtarbete och ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.
Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom h?llbart samhällsbyggande. V?ra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar h?llbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför ?rligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat p? Nasdaq OMX Stockholm AB.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy