Sund Affärsbyr? hjälper sm?företagare som drabbas av att betala tre ?rs skatt 2014.

Den nya skattebetalningslagen innebär att du som sm?företagare riskerar att drabbas av att betala in tre ?rs skatt 2014. Den nya regeln skapar ett fenomen som kan medföra att du i ?r ska betala för 2012 (Tax 13) och för 2013 (Tax 14). Samt att du i ?r även bör betala in F-skatten för 2014. Detta kan allts? bli effekten av nya skattebetalningslagen. Det ska tilläggas att undantag finns i tabellen. Men övriga som m?ste efterleva den nya regeln kan vi hjälpa med r?d och aktiva ?tgärder. Vi kan bland annat sköta din skattejämkningsprocess och se över hela din likvida situation som uppst?r i detta sammanhang.
Sund Affärsbyr? erbjuder allsidig r?dgivning och daglig hantering inom verksamhetsomr?dena ekonomi, skatt och juridik. www.sundaffarsbyra.se

Sund Affärsbyr? AB är en allsidig r?dgivare som löser kundernas alla behov inom kompetens-omr?dena ekonomi, lön, skatt och juridik. Vi är en seriös partner som bist?r uppdragsgivarna i deras affärsutveckling.

Tags ,

Related posts

Top