Strömmen tillbaka p? Kronprinsen

Vid 2-tiden i natt fick samtliga hush?ll i Kronprinsen tillbaka strömmen. Fortfarande är dock ett 80-tal elkunder vid Möllev?ngen utan el. Prognosen är att strömavbrottet vid Möllev?ngen ska vara ?tgärdat kl 7 p? morgonen.

E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

Top