Finans

Storebrand Livsforsikring selger syv kj?pesentre

22-03-2013 08:50 Storebrand Storebrand Livsforsikring selger kj?pesentrene Buskerud Storsenter og Krokstad Senter i Nedre Eiker kommune, Down Town i Porsgrunn og Magasinet Drammen til Sektor Portef?lje Syd AS. I tillegg selges kj?pesentrene Sandens i Kristiansand, Amfi Moss og Mosseporten til Thon Reitan AS.

Storebrand Livsforsikring selger kj?pesentrene Buskerud Storsenter og Krokstad Senter i Nedre Eiker kommune, Down Town i Porsgrunn og Magasinet Drammen til Sektor Portef?lje Syd AS. I tillegg selges kj?pesentrene Sandens i Kristiansand, Amfi Moss og Mosseporten til Thon Reitan AS.
Videre selges noen mindre eiendommer i tilknytning til kj?pesenteret Down Town til et selskap eiet av Bratsberg Gruppen. Samlet netto salgsproveny er ca. 3,5 milliarder kroner.
Storebrand Livsforsikrings totale eiendomsportef?lje utgj?r ca. 27 milliarder kroner, hvorav kj?pesentres andel er ca. 10 milliarder kroner. Salget representerer vel 13 prosent av den samlede eiendomsportef?ljen til Storebrand.
? Vi er tilfredse med de kommersielle vilk?rene vi har oppn?dd i disse transaksjonene, og sv?rt forn?yd med at vi har funnet en god havn for disse eiendommene gjennom salg til to av de ledende kj?pesenterakt?rene i det norske markedet. De nye eierne har de beste forutsetninger for ? videreutvikle disse kj?pesentrene til glede for ansatte, kunder og leietakere, sier administrerende direkt?r i Storebrand Eiendom, Anders Berggren.
Samlet representerer transaksjonen et areal p? over 250.000 kvadratmeter og en kj?pesenteromsetning i 2012 p? ca. 4 milliarder kroner, inkludert mva.
Til tross for at salget representerer en stor andel av eiendomsportef?ljen, vil Storebrand Livsforsikring fortsatt v?re en betydelig akt?r innenfor kj?pesentre. Etter salget eier Storebrand fremdeles noen av Norges st?rste og beste kj?pesentre, blant annet Kvadrat i Sandnes, City Syd/Tiller Torget i Trondheim, Holmen Senter i Asker, ?stfoldhallen i Fredrikstad, House of Oslo samt Metro Senter i L?renskog og ?kern-prosjektet i Oslo ? de to sistnevnte i partnerskap med Steen & Str?m. Portef?ljen forvaltes av Amfi Drift AS og Sektor Eiendomsutvikling AS, samt av Steen & Str?m for de to felleseide kj?pesentrene. I forbindelse med salget vil forvaltningen av City Syd og Tiller Torget i Trondheim overf?res fra Amfi Drift til Sektor Eiendomsutvikling.
? Overf?rselen av forvaltningsoppdraget knytter seg til ? bringe transaksjonene p? plass, samt ?nske om en balanse i fordeling av forvaltningsoppdraget etter at transaksjonene er gjennomf?rt. Samtidig er det behov for ? understreke at Storebrand er meget tilfredse med hvordan Amfi Drift har utf?rt forvaltningsoppdraget p? City Syd/Tiller Torget, herunder planleggingen av Tiller som en fremtidig b?rekraftig bydel, sier Berggren og tilf?yer: – V?r nye forvalter Sektor vil sammen med Storebrand videref?re arbeidet med ? f? realisert dette milj?prosjektet.
Bakgrunnen for transaksjonene er dels begrunnet i Storebrand Livsforsikrings behov for ? redusere eiendomseksponeringen noe. Dette for ? tilpasse selskapet til nytt europeisk regelverk, Solvens II. Videre er det behov for ? frigj?re finansiell kapasitet til utviklingsprosjekter i den gjenv?rende eiendomsportef?ljen, spesielt knyttet til Storebrands kj?pesenterportef?lje. Eiendom vil fortsatt v?re en viktig og betydelig aktivaklasse for Storebrand Livsforsikring.
I forbindelse med salget har Pangea Property Partners v?rt tilrettelegger av transaksjonene for Storebrand, mens advokatfirmaet Thommessen har v?rt juridisk r?dgiver.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

A to już wiesz?  Ikke stol p? boligen som eneste pensjon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy