Storebrand har lansert nytt indeksfond

Storebrand Indeks – Norge ble etablert torsdag 13. mars. Fondet har et ?rlig forvaltningshonorar p? 0,2 prosent. Tirsdag 1. april reduserer vi ogs? forvaltningshonoraret i Storebrand Indeks – Alle Markeder til 0,3 prosent.
Etableringen av Storebrand Indeks – Norge er en del av v?rt ?nske om ? tilby norske fondssparere kostnadseffektiv indeksforvaltning innenfor sentrale omr?der. Som navnet signaliserer, skal fondet gjenspeile utviklingen p? Oslo B?rs. Fondet passer for b?de sm?sparere og institusjonelle kunder, og har et minsteinnskudd p? 100 kroner.
? Vi vil ha et fondstilbud som gir kundene muligheter til ? sette sammen egne portef?ljer best?ende av enkle og tydelige fond, som gir verdi for pengene og som er b?rekraftige. Indeksfond gir bred markedseksponering til en lav pris, og er sammen med v?re faktorfond og aktive fond gode byggeklosser i en portef?lje. Med et ?rlig forvaltningshonorar p? 0,2 prosent, er Storebrand Indeks – Norge attraktivt priset, sier Liza Jonson, leder for Fond i Storebrand.
Hun legger til: ? Hvis du sparer til pensjon, kan du ogs? la oss gj?re hele jobben med ? sette sammen en portef?lje av n?ye utvalgte interne og eksterne fond for deg. Da tar du ett valg, s? gj?r vi resten av jobben.
Her kan du lese mer om Storebrand Indeks ? Norge
Senker prisen p? Storebrand Indeks – Alle Markeder
Tirsdag 1. april blir forvaltningshonoraret i Storebrand Indeks – Alle Markeder redusert fra 0,4 til 0,3 prosent. Fondet investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder slik som Kina, India og Brasil. Ogs? her er minsteinnskuddet 100 kroner.
? Vi ser p? disse to indeksfondene som de meste sentrale p? indekssiden i en portef?lje. Storebrand Indeks – Alle Markeder gir ogs? god eksponering mot utviklingen i fremvoksende ?konomier, til forskjell fra indeksfond med globale mandater, som kun fokuserer p? de mest velutviklede ?konomiene, sier Jonson.
Her kan du lese mer om Storebrand Indeks – Alle Markeder
Tydelig fondstilbud
Storebrands fondsvirksomhet jobber aktivt med ? tilpasse fondstilbudet, slik at det lever opp til v?rt ?nske om kun ? tilby enkle og tydelige fond, som gir verdi for pengene og som er b?rekraftige.
Les mer om dette arbeidet her.
Liza Jonson (bildet) er leder for Fond i Storebrand Asset Management, som er det nye navnet p? de to sammensl?tte selskapene Storebrand Kapitalforvaltning AS og Storebrand Fondene AS.

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

Related posts

Top