SE

Stora skillnader p? miljö- och klimatintresse mellan partiernas väljare

2014-06-27 15:49 E.ON Sverige AB

Intresset för miljöfr?gor varierar stort mellan olika partiers väljare. Det visar en ny opinionsundersökning kring miljöbilar. Enligt undersökningen bryr sig till exempel Sverigedemokraternas väljare minst om klimat och miljö, medan Miljöpartiets väljare bryr sig mest.
I slutet av maj genomfördes en opinionsundersökning p? uppdrag av E.ON Sverige, där 1 000 slumpvis utvalda personer över hela landet fick svara p? fr?gor om sin miljömedvetenhet och syn p? miljöbilar.
Undersökningen visar att Sverigedemokraternas väljare bryr sig minst om klimatet och miljön, bland nuvarande partier i riksdagen. Endast 30 procent av sverigedemokraternas väljare anser till exempel att det är viktigt eller mycket viktigt ?Att känna till vilken klimatp?verkan min bilkörning kommer att ge?. Motsvarande siffra för Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare ligger p? 66, respektive 78 procent. Bland Moderaternas väljare tycker 38 procent att det var viktigt att veta, medan 52 procent av Socialdemokraternas väljare anser det vara viktigt.
– Med tanke p? att vägtrafiken ensam st?r för drygt 30 procent av landets samlade koldioxidutsläpp skulle jag gärna se fr?gan högre upp p? samtliga partiers agenda, säger Tina Helin, vd E.ON Gas.
Samma undersökning tyder p? att även utbildningsniv? p?verkar i vilken m?n miljön anses vara viktig.
– Siffrorna visar att de med högre utbildning har ett större miljötänk, än de med lägre utbildning, säger Tina Helin och fortsätter:
– Jag tror att vi m?ste bli bättre p? att diskutera just bilkörandets konsekvenser och tydligare lyfta fram de fossiloberoende alternativ som finns idag ? inte minst biogas.
För fler fr?gor kontakta
Jakob Holmström, Kommunikationschef Distribution, tel: 0703 ? 25 14 15
Mattias Hennius, presschef E.ON, tel: 0705 ? 19 18 92

E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy