SE

Stora miljövinster när Apollos flygbolag Novair investerar i nya flygplan

Sveriges snabbast växande videoplattform har rönt stora framg?ngar p? den svenska marknaden under senaste ?ret. Nyckel till framg?ngen har legat i att erbjuda en helhetslösning som minimerar kostnader och skapar nya intäkter till Solidtangos kunder. Nu breddar man konceptet.

Fram tills i dag har Solidtango endast varit en plattform för de som helt vill fokusera p? att skapa bra videoinneh?ll och f? nya intäkter. Möjligheterna till att bygga egna playtjänster kring Solidtangos VMS (Video Management System) har inte varit möjligt.
I dag breddar man dock konceptet genom att lansera ett API som gör det möjligt att använda Solidtangos VMS som grund för att utveckla egna playtjänster. Med hjälp av API:et är m?let för Solidtango att n? nya m?lgrupper i form av utvecklare.
– Min förhoppning och ambition är att utvecklarna ska tycka att Solidtango är en lika fantastisk plattform som de kundsegment vi jobbar med i dagsläget, säger Mathias Stjernström CTO p? Solidtango.
Om Solidtango
Solidtango är en OVP (online video plattform) som gör det magiskt enkelt att jobba professionellt med publicering och distribution av livesändningar och video p? internet.

Press & Information
Johan Lundqvist
Tel: 0709 590 020
Mail: [email protected]
Hemsida: www.solidtango.com

Similar Posts