Stor satsning p? 40 000 nya boenden

Trots att bostadsbristen i Stockholm ökar st?r 40 000 boenden i länet tomma. Det är n?gonting som Qasa, en ny internettjänst, tänker ändra p?. Imorgon smyglanserar bolaget sin lösning p? Stockholms bostadsproblem.

Trots omfattande lagändringar och skattesubventioner gapar 40 000 boenden tomma, bara i Stockholms län. Enligt undersökningar som Qasa, en ny andrahandsuthyrningstjänst som lanseras till helgen, har gjort beror detta först och främst p? en sak ? osäkerhet.
? Bostadsbristen skulle nästan kunna halveras om dessa underutnyttjade hem hyrdes ut men att hyra ut i andrahand har hittills inneburit en osäkerhet och ett risktagande, förklarar Mattia Tosti, en av grundarna av Qasa.
Öka förtroendet ? ?t b?da h?llen
Med siktet p? dessa tomma bostäder har Qasa utvecklat en tjänst som ökar förtroendet b?de för hyresgästen och för hyresvärden.

? Att leta bostad är n?gonting väldigt p?frestande i sig och att dessutom vara orolig för att bli lurad i en desperat situation gör inte situationen enklare, menar Tosti.
Därför har stort fokus legat p? transparens och ökad säkerhet för b?de hyresvärden och hyresgästen. Användarna har t.ex. dels möjlighet att skapa personliga profiler och därmed ?humanisera? ansökningen genom att visa att det faktiskt är en riktig person, inte bara en mejladress, som söker bostaden. Man f?r även stöd via Qasas hyresgaranti som försäkrar hyresvärden om att hyran blir betald.
?Inte över förrän hyresgästen flyttat ut?
Qasa skiljer sig fr?n existerande annonsplatser p? en viktig punkt: de vill hjälpa sina användare under hela uthyrningsprocessen, fr?n den första kontakten till att hyresgästen flyttat ut p? bestämt datum.

? Andra tjänster kan fylla en roll som marknadsföringskanal, men en uthyrning upphör inte förrän hyreskontraktet sägs upp och mycket kan hända fram till dess. D? kan det vara skönt med n?gon som h?ller en i handen och att man exempelvis garanteras inbetald hyra den 25:e varje m?nad, säger Tosti.
Uppmanar till ansvar
Samtliga personer bakom Qasa har själva upplevt eller upplever den kritiska bostadssituationen som främst drabbar unga idag.

? De som har f?tt ett rum över när barn flyttat ut, de med villor med separata ing?ngar eller kanske en gäststuga som bara st?r tom uppmanar vi att dra sitt str? till stacken och hjälpa n?gon utan ett hem. Det finns b?de samhälleliga och ekonomiska anledningar till att göra detta, fortsätter Tosti.
Redo för högt tryck
Teamet, som öppnar upp tjänsten för en betaversion till helgen, sp?r ett högt tryck inför smyglanseringen. Tio personer jobbar för att hantera anstormningen: fem programmerare med bakgrund fr?n KTH ansvarar för den tekniska biten, ekonomiska fr?gor sköts av en student som läser en dubbel magisterexamen p? Harvard University, en jurist med bakgrund fr?n Vinge och en designer med fler?riga professionella meriter och en utbildning fr?n Konstfack ger Qasa spetskompetens p? alla fronter.

? Vi har alla sett fram emot lanseringen. Vi börjar nu med en testperiod för att med hjälp av användarna styra utvecklingen i rätt riktning och vi kommer att rulla ut tjänsten p? bredare front senare under hösten, avslutar Tosti.
Kontakt
Mattia Tosti, VD p? Qasa, 073-441 71 14, [email protected]

Om STING (Stockholm Innovation & Growth)
STINGs vision är att bidra till byggandet av framtidens globala tillväxtföretag genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och erbjuda dem affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Affärsinkubatorn STING är ett non-profit företag, som ägs av Stiftelsen Electrum ? en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms stad. STING har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Huvudpartners är Almi Företagspartner och KTH. Mer information: www.stockholminnovation.com

Related posts

Top