Stor intervju med islamiska feministen Amina Wadud

Amina Wadud blev världskänd 2005 d? hon ledde b?de män och kvinnor i bön i New York. Hon är en lärd muslimsk feminist som fört fram feministiska och hbtq-vänliga Korantolkningar. Bella Frank träffade henne under Nordiskt forum i Malmö.
? Det finns ingen vers i Koranen som säger att män m?ste leda bönen, det finns ingen vers i Koranen som säger att kvinnor inte kan leda bönen.
Orden är Dr. Amina Waduds. Hon är islamolog och islamisk feminist och i somras besökte hon Malmö under Nordiskt forum. För 20 ?r sedan blev hon den första kvinnan att h?lla en muslimsk predikan, en khutbah, inför b?de män och kvinnor, i Sydafrika. Hon är en förebild för muslimska feminister och andra troende feminister som inte ser n?gon motsättning mellan religion och jämställdhet, d? hon i flera ?rtionden gjort nya, genusinkluderande, läsningar av Koranen och bokstavligen flyttat fram kvinnors position inom islam.
Amina Wadud blev känd för en större publik 2005 d? hon ledde b?de män och kvinnor i bön i New York, n?got som kom att diskuteras bland muslimer och muslimska lärda världen över. M?nga kallade hennes gärning anti-islamsk och hädisk som till exempel shejk Yusuf al-Qaradawi. Men hon stöddes ocks? av andra som Gamal al-Banna, yngre bror till Muslimska brödraskapets grundare, som menade att hennes handling stöddes av islamiska texter och källor. Och m?nga muslimer ser henne som ett föredöme vilket syns i till exempel boken A Jihad for Justice ? Honoring the work and life of Amina Wadud i vilken 33 författare, akademiker, aktivister och andra ger uttryck för den betydelse hennes arbete har haft p? deras liv.
För Amina Wadud är islam tätt förknippad med kampen för social rättvisa. Hon beskriver det som n?got hon ärvde fr?n sin far, som var metodistpastor. Genom sitt arbete ifr?gasätter Wadud dikotomier som tidigare presenterats som självklara och där fundamentala val varit explicita. Val mellan att vara feminist och muslim, val mellan islam och mänskliga rättigheter eller val mellan att vara homosexuell och att vara muslim. Alternativet till s?dana dikotomier är det hon kallar radikal pluralism och horisontell ömsesidighet. Radikal pluralism handlar om att hylla olikhet och jämlikhet p? en och samma g?ng. Och att bryta privilegier: oavsett om det handlar om genus, ras, klass eller etnicitet.
Läs hela intervjun här.

För pressinloggning kontakta red.

Feministiskt Perspektiv
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
070-772 17 52
feministisktperspektiv.se
[email protected]

Related posts

Top