SE

Stockholmskonjunkturen: 6000 fler företag i Stockholm

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt och lönesumman visar en god tillväxt i b?de Stockholms län och stad. Det startades totalt 5 997 företag i länet, varav 3 502 i staden, samtidigt som antalet konkurser minskade. Även arbetsmarknaden och antalet inflyttare har utvecklats positivt visar Stockholmskonjunkturens första rapport för 2014.
Arbetsmarknaden utvecklas positivt med ökad sysselsättning och fler lediga jobb samtidigt som antalet varslade personer minskar. Arbetslösheten minskar och trenden är positiv. Jämfört med första kvartalet 2013 ökade antalet sysselsatta inv?nare med 13 700 personer i Stockholms län, varav 12 100 personer i Stockholms stad. Det innebär en ökning med 1,2 procent i länet och 2,5 procent i staden. För Stockholms län var ökningen störst i offentlig förvaltning och personliga och kulturella tjänster.
Lönesumman ökade första kvartalet 2014 med 3,7 procent i Stockholms län och 3,6 procent i Stockholms stad jämfört med föreg?ende kvartal. Det att jämföra med 2,5 procent för övriga landet.

– Stockholm har en riktigt bra utveckling. Näringslivet är starkt och att allt fler fortsätter att flytta till Stockholm är ocks? ett gott tecken p? stadens attraktionskraft, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.
Under första kvartalet 2014 fick länet drygt 8 400 fler inv?nare varav 4 000 i staden. Antalet inv?nare i Stockholms län har ökat med 35 594 personer under det senaste ?ret, varav 16 045 personer i Stockholms stad.
Under ?rets första kvartal gjordes 2,1 miljoner kommersiella övernattningar i Stockholms län, varav 1,5 miljoner i Stockholms stad. Det är en ökning med 10,2 procent i länet och 8,5 procent i staden jämfört med motsvarande kvartal 2013.
Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Sabina von Greyerz, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, [email protected]
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com
www.investstockholm.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Customersonly Labs   #Features It   #Madison Avenue   #Niklas Nas