SE

Stockholms Stadsmission, Röda Korset och ECPAT är ?rets insamlare

MECA har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med Försvarets materielverk och blir leverantör av reservdelar och underh?llstjänster för verkets fordon. Avtalet sträcker sig över en tv??rsperiod.
MECA kommer fr?n och med den 29 april 2014 att tillhandah?lla reservdelar till FMVs cirka 4000 standardfordon upp till 3500 kg samt lätta släp. Avtalet innebär även att MECA tillgodoser FMV med underh?llstjänster som service, reparationer, glasreparationer, AC/klimat och hämta/lämna service.
– Vi är glada att FMV har valt MECA som samarbetspartner och ser fram emot att tillgodose reservdels- och underh?llsbehovet för en av Sveriges största organisationer. Ett s?dant avtal kan i utsträckningen generera nya verkstäder som intresserar sig för MECAS affär och vill ansluta sig till oss, säger Pehr Oscarson, VD MECA Scandinavia
Avtalet sträcker sig över tv? ?r och FMV kan sedan komma att förlänga avtalet med ytterligare tv? ?r, fram till 2018. Uppdraget innebär ett helhets?tagande styrt efter de verksamhetsbehov som r?der.
– FMV arbetar sedan n?gra ?r tillbaka med att vidareutveckla sin inköpsverksamhet utifr?n en kategoristyrd anskaffningsmodell i syfte att sänka totalkostnaderna och förbättra möjligheterna till en effektiv styrning och uppföljning. Därav har FMV valt att upphandla ett centralt avtal med en logistikpart som ska försörja den lätta standardfordonsparken under kommande avtalsperiod. MECA vann upphandlingen i konkurrens och FMV ser fram emot ett givande samarbete, Christina Holm, Kommersiellt ansvarig Försvarets materielverk
För ytterligare information, kontakta:
Pehr Oscarson, VD för MECA Scandinavia AB.
Telefon: 040-6716060
*FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. De, tillsammans med Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De samarbetar med m?nga aktörer, b?de inom Sverige och internationellt, för att leverera lösningar av försvarslogistik.

MECA-koncernen är en ledande aktör p? den skandinaviska eftermarknaden för bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning för bilverkstäder och partners. Vi arbetar för ett enklare och mer kostnadseffektivt bilägande med högsta kvalitet och service. Detta ?stadkommer vi främst genom att vara en attraktiv samarbetspartner till de verkstäder som är anslutna till v?ra verkstadskoncept. Idag best?r verkstadskedjan av ca 1 000 verkstäder. V?rt butiksnät best?r av uppemot 130 butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har ca 950 anställda. MECA är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Läs mer om oss p? mecagroup.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy