SE

Stiftelsens bidrag g?r i näringslivets och kulturens tecken

Vid Riksbyggens fullmäktige den 15 maj skedde tv? nyval till styrelsen. Det är Pia Carlsson Thörnqvist (Folksam) och Tommy Ohlström (Kooperativa förbundet) som nu tar plats i styrelsen.

Riksbyggen är ett kooperativt företag där medlemmar och ägare är uppdelade i tre grupper: Intresseföreningar, Lokalföreningar och Riksorganisationer. Fullmäktige är Riksbyggens högsta beslutande organ och utgörs av 75 valda ombud som utses av andelsägarna. P? de ?rliga fullmäktigemötena väljs Riksbyggens styrelse samt läggs fast program och riktlinjer för det idémässiga och affärsmässiga arbetet.
I enlighet med stadgarna valdes vid fullmäktigemötet den 15 maj fem ledamöter p? tv? ?r och tre suppleanter p? ett ?r. Tv? nyval skedde till styrelse: Pia Carlsson Thörnqvist (Folksam) och Tommy Ohlström (Kooperativa förbundet). Övriga ledamöter, inklusive ordförande Johan Lindholm (Byggnads) som valdes vid fullmäktige 2013, sitter kvar. 36 procent av Riksbyggens ordinarie styrelse utgörs nu av kvinnor och 64 procent av män.
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Similar Posts