SE

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernresultatet etter skatt i 2. kvartal utgjorde 82,1 millioner kroner, en ?kning p? 16,8 millioner kroner sammenlignet med foreg?ende kvartal. Resultatutviklingen er drevet av sterk kunde- og utl?nsvekst, lavere kostnader, stabil kredittkvalitet samt resultatforbedring i Sverige.
Den sterke kunde- og utl?nsveksten fortsatte i 2. kvartal. Utl?nsportef?ljen steg 846 millioner kroner og innskuddene ?kte 544 millioner kroner. Banken fikk 39.000 nye kunder i kvartalet.
Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 2. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning p? 11,6 %. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 15,5 %.
Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente og forbruksl?n distribuert gjennom internett. Banken tilbyr ogs? ?Norwegian Reward?, et kombinert Visa kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013 og tilbyr ?Norwegian Reward? Mastercard kredittkort, l?n og innskudd.
Banken har pr. 30.6.2014 en kundemasse p? 390.400 kunder, fordelt p? 48.100 l?nekunder, 69.200 innskuddskunder og 273.100 kredittkortkunder.
Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
For ytterligere informasjon, se del?rsrapport og investorpresentasjon for 2. kvartal 2014 som ligger tilgjengelig p?:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Reports/2014

For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe;
Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr: 92634501
eller Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904
https://www.banknorwegian.no/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Att Systembolaget   #IOGT   #Nordic Welfares   #Ole Nielsen