Forsikring

STERK VEKST I BANK NORWEGIAN

Konsernresultatet etter skatt i 1. kvartal utgjorde 65,2 millioner kroner, sammenlignet med 65,3 millioner kroner i 4. kvartal 2013. Resultatutviklingen er preget av sterk kunde-

Konsernresultatet etter skatt i 1. kvartal utgjorde 65,2 millioner kroner, sammenlignet med 65,3 millioner kroner i 4. kvartal 2013. Resultatutviklingen er preget av sterk kunde- og utl?nsvekst, samt etableringen i Sverige.
Banken viste en ?kt kunde- og utl?nsvekst i 1. kvartal, med en utl?nsvekst p? 909 millioner kroner og en innskuddsvekst p? 1.904 millioner kroner. Banken fikk n?rmere 50.000 nye kunder i kvartalet.
Banken styrket likviditetsposisjonen i 1. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning p? 11,6 %. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 15,8 %.
Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente og forbruksl?n distribuert gjennom internett. Banken tilbyr ogs? ?Norwegian Reward?, et kombinert Visa kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013 og tilbyr ?Norwegian Reward? kredittkort, l?n og innskudd.
Banken har pr. 31.3.2014 en kundemasse p? 351.300 kunder, fordelt p? 43.000 l?nekunder, 66.200 innskuddskunder og 242.100 kredittkortkunder.
Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
For ytterligere informasjon, se del?rsrapport og investorpresentasjon for 1. kvartal 2014 som ligger tilgjengelig p?:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations/2014

For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe;
Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr: 92634501
eller Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904
https://www.banknorwegian.no/

A to już wiesz?  Rekordmange byttet str?mavtale i 2013

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy