SE

Statens budget g?r med underskott i juni

Underskottet i statens budget blev 29,1 miljarder kronor i juni. Det är 22,8 miljarder kronor sämre än samma m?nad förra ?ret. Skillnaden mellan ?ren beror främst p? att staten i juni förra ?ret s?lde aktier i Nordea för 19,4 miljarder kronor.
Saldot för första halv?ret är ett överskott p? 24,0 miljarder kronor. Det är 83,3 miljarder kronor bättre än samma period förra ?ret.
Inkomsterna uppgick i juni till 37,3 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor lägre än samma m?nad förra ?ret. Utgifterna uppgick i juni till 66,4 miljarder kronor, vilket är 16,9 miljarder kronor högre än samma m?nad förra ?ret. Skillnaden mellan ?ren beror främst p? att staten i juni förra ?ret s?lde aktier i Nordea för 19,4 miljarder kronor. Hälften av försäljningsinkomsterna redovisades d? som inkomster p? statens budget och hälften redovisades via stabilitetsfonden som en reducering av utgifterna.
För första halv?ret uppg?r inkomsterna till 440,3 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än samma period förra ?ret. Inkomsterna fr?n mervärdesskatt ökar med 13,2 miljarder kronor medan inkomsterna fr?n energiskatt minskar med 3,0 miljarder kronor. Skillnaden beror dessutom p? förra ?rets försäljning av Nordeaaktier.
Utgifterna uppg?r under första halv?ret till 416,4 miljarder kronor, vilket är 81,1 miljarder kronor lägre än samma period förra ?ret. Skillnaden beror främst p? att Riksgäldskontoret under förra ?ret l?nade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Skillnaden beror även p? förra ?rets försäljning av Nordeaaktier i juni.
Juli m?nads utfall för statens budget publiceras den 28 augusti 2014.
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är ocks? Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Projektledare Business Innovation   #Schneider Electric   #Thomas Johnsson