SE

Stärkt position inom h?llbarhet och gröna obligationer

M?nga affärskontakter i Wuhan för dalaföretag
Kontaktskapande affärsmöten mellan svenska och kinesiska företag fr?n Dalarna respektive Wuhan har resulterat i studiebesök p? fabriker eller ytterligare fördjupande möten.
Tisdagen den 6 maj i Wuhan inleddes med Stiftelsen Teknikdalens miljöteknikseminarium och efterföljande matchmaking, dvs
kontaktskapande möten mellan företag. Samtliga medföljande svenska företag, dvs KVINT-projektet med kvinnliga dalaföretag samt tre miljöteknikföretag hade i förväg fyllt i företagsprofiler. Där berättade de om sina behov av leverantörer,
distributörer, samarbetspartners etc och önskem?l om kontaktskapande affär. Dessa profiler var i förhand inskickade till v?rt kinesiska kontor, Swedala Office, och Enterprise Europe Network Central China (EEN CC).
Allt var väl förberett och mötesrummet välfyllt med förväntansfulla och intresserade kinesiska företag beredda p? möten. I genomsnitt hade varje svenskt företag fyra till fem möten vardera.
Under onsdagen den 7 maj har vissa av dessa möten följts upp och flera svenska företag har varit p? besök i fabriker eller suttit i möten.
Den svenska delegationen har bevakats av kinesisk press.
Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy