Finans

Stabilitet, effektivitet og h?y kundetilfredshet

I 2012 har Fjellinjen gjennomf?rt sm? og store tiltak som gir besparelser. Siden 2010 er kostnaden per passering redusert med 26 %, og effektiviseringstiltakene gj?r at en stadig st?rre andel av passeringene genererer midler til Oslopakke 3.
– Stabilitet, effektivitet og h?y kundetilfredshet har preget 2012, og Fjellinjen er en stabil og effektiv innkrever av bompenger for Oslopakke 3, uttaler Anne-Karin Sogn, administrerende direkt?r. – Samtidig valgte enda flere av v?re kunder ? bruke AutoPASS-brikke og elektronisk faktura i 2012. Dette er viktige bidrag i arbeidet mot ? bli best p? drift i bompengebransjen og gj?re reisen enkel for kunden.
Effektivitetstiltakene har g?tt h?nd i h?nd med et systematisk forbedringsarbeid i kundeavdelingen. Dette har gitt gode resultater, og kundene viser tydelig at de er forn?yd etter ? ha v?re i kontakt med oss.
– Vi har korte svartider i alle kanaler, og har som m?l at kunden skal f? l?st saken sin i f?rste henvendelse, forklarer Sogn. – 85 % av de som har v?rt i kontakt med Fjellinjen er godt forn?yd eller sv?rt forn?yd med henvendelsen til Fjellinjen, og dette er vi stolte av. Vi fortsetter forbedringsarbeidet i 2013, og ?pner blant annet for kundedialog i chat og sosiale medier denne v?ren.
N?kkeltall for Fjellinjen 2012
N?kkeltall Enhet201020112012
Antall passeringerOslo
B?rum
Total
Utviklingmill
mill
mill
%88,0
24,6
112,6
88,8
24,7
113,5
0,8 %89,3
24,9
114,2
0,6 %
Snitt inntekt pr passering
Kr
18,34
18,72
19,68

Snitt kostnad pr passering
Kr
2,80
2,18
2,11

Kostnadsgrad
%
14,6 %
11,4 %
10,5 %

Kundetilfredshet
max 100

77
85

Hva g?r bompengene til?
Fjellinjen AS er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus gjennom Oslopakke 3.
Fjellinjen AS krever inn bompenger i Oslo og B?rum, og bidro i 2012 med ca 2 milliarder kroner til regionens samferdselsprosjekter. Vi har 630 000 avtalekunder og registrerer over 115 millioner passeringer i ?ret. Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60%) og Akershus fylkeskommune (40%). V?r visjon er at vi skal gj?re reisen enkel, og v?re 90 medarbeidere jobber etter grunnverdiene hjelpsom og enkel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bridgestone Corporation   #Huabao International Holdings   #Jeanett Bergan   #KLP