SE

Stabila skogsmarkspriser första halv?ret 2014 – ökade regionala skillnader

Tv? ?r i rad, 2012 och 2013 har priserna p? skogsmark i Sverige sjunkit, efter en l?ng period av stigande priser. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halv?ret 2014 visar statistiken att den ned?tg?ende trenden är bruten. Snittpriset för landet är oförändrat men skillnaderna inom landet ökar. I södra Sverige har priserna stigit medan norra Sverige haft en fortsatt nedg?ng.
Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige är oförändrat jämfört med hel?ret 2013, 370 kr/m?sk (skogskubikmeter). Skillnaden mellan norra och södra Sverige ökar dock. I södra Sverige steg priserna p? skogsmark med 4 procent första halv?ret 2014. I Norrland däremot sjönk priserna med 3 procent. Det är framförallt i Norrlands inland priserna fortsatt att sjunka medan priserna längs norrländska kusten st?r emot bättre. Köper du skogsmark i södra Sverige betalar du i genomsnitt 539 kr/m?sk jämfört med 237 kr/m?sk i Norrland. I mellersta Sverige är priserna ner 1 procent och här betalar du 385 kr/m?sk.
– Fortfarande gäller faktumet, att det marknaden anser är en ?bra fastighet? är marknaden ocks? beredd att betala betydligt mer för. Det ?spretar? dock mer jämfört med för bara ett halv?r sedan och vissa fastigheter säljs till förv?nansvärt höga priser, medan andra inte alls g?r lika bra. En bedömning är att detta beror av att antalet tillköp, d.v.s. där grannfastighetsägaren köper till ytterligare mark, bedöms har ökat. Om grannarnas intresse uteblir p?verkar det s?väl köpeskilling som tiden det tar att sälja fastigheten. Naturligtvis p?verkar även fastighetens egenskaper s?som virkesförr?d, vägnät, byggnader, arrondering och jaktmöjligheter fortfarande värdet. Fastighetsmäklarens lokalkännedom och vetskap om vad marknaden efterfr?gar är viktigare än n?gonsin för en lyckad försäljning, säger Markus Helin, Chefsmäklare p? LRF Konsult.
Prognos för framtida prisutveckling
– Vid ?rsskiftet 2013/2014 deklarerade vi att vi ser svagt stigande alternativt stillast?ende priser framför oss under 2014. Den uppfattningen gäller fortfarande även om tecknen inte längre är lika tydliga, kommenterar Markus Helin. Marknaden st?r och väger. Vad som talar för stigande priser är den l?ga räntan, större efterfr?gan av s?gade trävaror p? ett flertal av de stora marknaderna och att s?gverksindustrin ökar s?väl produktion som lönsamhet. Den ökade efterfr?gan inom s?gverksindustrin har genererat bättre betalt för skogsägaren för sitt timmer. Däremot har priset p? massaved inte utvecklats i samma utsträckning.
Ang?ende den stora branden i Västmanland är v?r uppfattning att priserna kraftigt p?verkas i negativ riktning i det brandhärjade omr?det där stora värden bokstavligt talat g?tt upp i rök. I närliggande omr?de, där branden inte p?verkat marken, tror vi p? stigande priser framöver.
Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
LRF Konsult är Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik p? omr?det. Prisstatistiken grundas p? genomsnittspriset p? skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults mäklare under perioden 1-jan till 30-juni 2014. Statistiken redovisas p? riksniv?, uppdelat i tre regioner. Vid varje ?rsskifte redovisas dessutom skogsmarkspriser p? detaljniv? i tio geografiska omr?den.
För mer information kontakta:
Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, [email protected]
Linda Ternstedt, chef Kommunikation, tel: 08-700 20 33, [email protected]

V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HSB   #MSEK   #NCC   #Niklas Malmfors