SE

Stabil septemberkonjunktur i Västsverige

2014-09-24 09:33 Västsvenska Handelskammaren Den västsvenska konjunkturen i september fortsätter att vara positiv. Indikatorn landar ?ter p? ett svagt plus, enligt Handelskammarens siffror. De västsvenska företagen har god framtidstro p? b?de kort och lite längre sikt.

Stabil septemberkonjunktur i Västsverige
Den västsvenska konjunkturen i september fortsätter att vara positiv. Indikatorn landar ?ter p? ett svagt plus, enligt Handelskammarens siffror.
De västsvenska företagen har god framtidstro p? b?de kort och lite längre sikt.
Den västsvenska konjunkturen är fortsatt positiv denna m?nad enligt Handelskammarens ­indikator. Stark konsumtion, färre konkurser och stabil arbetsmarknad bidrar denna m?nad.

Konjunkturens utveckling i Västsverige fortsätter peka i positiv riktning även om det är en l?ngsammare utvecklingstakt, sett till förväntningarna för ett ?r sen. M?nga osäkerhetsfaktorer ?terst?r som dämpar utvecklingen.
Företagen väntar p? ny regeringsbildning

Fr?gorna kring en ny regeringsbildning fortsätter även efter att valet ägt rum.
– En känsla av väntan kvarst?r hos m?nga i näringslivet, ?tminstone tills höstens regeringsbudget godkänts och bilden klarnar av vilken politik och vilka olika reformer som är troliga framöver, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. Det vi vet är att näringslivet söker l?ngsiktighet, stabilitet och kraft i politiken p? alla plan och att valen p? olika niv?er lämnat m?nga fr?getecken att reda ut. Det är dock positivt att stabiliseringen av konjunkturen fortsätter i en riktning som fortfarande ligger ?t det positiva h?llet, menar Trouvé.
Det är alltjämt svensk konsumtion som h?ller den svenska konjunkturen p? god niv? och sammantaget fortsätter Sverige balansera runt en neutral konjunktur. Det faktum att efterfr?gan hos Sveriges exportmarknader inte ökat s? starkt som m?nga hoppats, dämpar utvecklingen. Och i skenet av den geopolitiska osäkerheten internationellt, ser Europas ekonomiska förstärkning ut att ta tid.

Företagen ser positivt p? framtiden, särskilt p? ett ?rs sikt

De västsvenska företagen är fortsatt positiva i sin konjunktur­prognos, även om de som bedömer att utvecklingen p? kort sikt har avstannat, är n?got fler nu än före sommaren. Företagen är fortsatt mer positiva p? ett ?rs sikt än p? tre m?nader.
– Bedömning visar att man inväntar ytterligare stärkning av marknadsläget p? kort sikt men att man har förväntningar om att ökningen sl?r igenom p? ett ?r, säger Johan Trouvé.
Han menar att osäkerheten om b?de vilken politik som kommer att föras i Sverige och om ?terhämtningen i omvärlden fortsätter.
– Exportföretagen signalerar ingen direkt ökning av efterfr?gan fr?n v?ra stora närmarknader i Europa. Det fortsätter vara en l?ngsam utvecklingstakt, säger Johan Trouvé.

??????????????????????????????????????????????????????????????????
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en m?natlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifr?n en svarspanel med över 400 västsvenska företag fr?n b?de industri- och tjänstesektorn, vilka varje m?nad f?r fr?gan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling p? 3 och 12 m?naders sikt.
???????????????????????????????????????

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. V?r kompetens, v?ra tjänster och v?rt nätverk är v?r styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med v?ra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy