SE

SSE MBA-stipendiat utsedd

2014-09-29 11:12 Handelshögskolan i Stockholm Till ?rets SSE MBA-stipendiat har utsetts Roseline Olomina. För ?ttonde ?ret i rad delas ett stipendium ut för Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm. Stipendiet om 465 000 kronor utlyses av Dagens industri i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm samt utbildning.se och delas ut till nästa generations ledare, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Till ?rets SSE MBA-stipendiat har utsetts Roseline Olomina.

För ?ttonde ?ret i rad delas ett stipendium ut för Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm. Stipendiet om 465 000 kronor utlyses av Dagens industri i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm samt utbildning.se och delas ut till nästa generations ledare, i syfte att stärka svenskt näringsliv.
? Syftet med stipendiet är att främja vidareutbildning och höja kompetensniv?n bland nästa generations ledare, säger Lin Lerpold, Handelshögskolan i Stockholm.
Stipendiet ges till en person som genom sina prestationer hittills och framtida potential förväntas kunna f? maximal utväxling av programmet. Genom att stärka sitt ledarskap och sin kompetens inom ansvarsfull affärs- och verksamhetsutveckling kommer kandidaten kunna verka till fördel för sitt företag/sin organisation och vara en god ambassadör för Sverige. Särskild vikt läggs vid personens potential att skapa nya affärer genom entreprenör- eller intraprenörskap och/eller genom Sverigebaserade affärer p? en internationell marknad.
2015 ?rs MBA-stipendium g?r till Roseline Olomina, med följande motivering:
?Roseline har visat ambition och drivkraft utöver det vanliga, b?de inom idrott, företagande och retorikens värld. Hon har p? ett framg?ngsrikt sätt drivit innovation i sitt yrkesutövande. Med sin erfarenhet, spännande bakgrund och förm?ga att entusiasmera och engagera är vi övertygade om att hon kommer att bidra mycket i programmet och f? en framg?ngsrik karriär. Hon är en mycket värdig mottagare av 2015 ?rs MBA-stipendium.?
? Jag har fortfarande inte fattat hur stort det här är, säger Roseline Olomina om att ha blivit utsedd till ?rets MBA-stipendiat.
Juryn har best?tt av Carl Johan Bonnier, styrelseordförande Bonnier AB; Peter Fellman, chefredaktör Dagens industri; Mattias Säker, VD utbildning.se; Marianne Forsell, Herbst & Forsell AB och alumn fr?n Executive MBA-programmet samt Lin Lerpold, Associate Dean MBA-programmen, Handelshögskolan i Stockholm.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Karin Wiström, Director SSE MBA, [email protected], 070-651 21 43

A to już wiesz?  Norsk-svensk MBA-stipendiat utsedd

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom omr?den som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning s?väl som forskning h?ller högsta internationella klass, och är ocks? Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy