SE

SRF lanserar SRF Redovisning digitalt!

Nu lanserar Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, boken SRF Redovisning p? nätet. SRF Redovisning 2014 samlar samtliga aktuella lagar, rekommendationer och uttalanden som gäller för redovisning och finns fr?n och med juni 2014 tillgänglig p? webben. Boken som sedan m?nga ?r är ett viktigt verktyg för bland annat SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter har tryckts i m?nga upplagor och nu är det dags att ta steget in i den digitala världen.

? Med en digital version av boken blir det nu enklare att h?lla sig uppdaterad när det kommer in nyheter och uppdateringar i regelverken. Fram till nu har nya uppdateringar kunnat publiceras en g?ng om ?ret d? en ny upplaga tryckts. Nu kan alla som arbetar med redovisning använda uppdaterad information, direkt p? nätet, säger Claes Eriksson, som är inneh?llsansvarig för SRF Redovisning.

SRF Redovisning är en samlingsvolym som inneh?ller alla regelverk inom redovisningsomr?det. Nu i juni lanseras boken online i webbversion och blir tillgänglig för alla. Den tryckta upplagan kommer fortfarande att finnas kvar b?de för SRFs medlemmar och andra intresserade. Fördelen med den digitala versionen är att du kan söka fram gällande regelverk i surfplattan eller datorn utan att logga in. Smarta sökfunktioner gör att det ocks? är enkelt att navigera och hitta rätt kapitel.

Den digitala boken underlättar för v?ra medlemmar som nu kan n? information p? ett enkelt och modernt sätt. M?nga arbetar ofta ute hos kund och den tryckta boken är tung att bära med sig. Det här är en stor nyhet och vi är mycket stolta över att kunna erbjuda branschen den här möjligheten, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef p? SRF.

Det finns m?nga fördelar med att ha boken tillhands p? webben. Främst ur användarperspektiv med ocks? miljösynpunkt d? den digitala versionen med största sannolikhet kommer att minska efterfr?gan p? de tryckta exemplaren. SRF hälsar alla i redovisningsbranschen välkomna att surfa in p? www.srfredovisning.se

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.
SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.
SRF bedriver ocks? en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.
Förbundet har cirka 6 000 medlemmar varav cirka 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Fr?n 2014 auktoriserar SRF även lönekonsulter.
SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bist?r fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet.
Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.
Läs mer p? www.srfkonsult.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy