SPPs gröna frammarsch fortsätter

SPP/Storebrand investerar i ytterligare en grön obligation. Denna g?ng utgiven av ett av Europas ledande fastighetsbolag specialiserat p? köpcenter, Unibail-Rodamco. Merparten av finansieringen g?r till byggnation av “Mall of Scandinavia” och resterande till andra miljöklassificerade projekt.
Mall of Scandinavia har certifierats enligt den globala miljö- och h?llbarhetsstandarden BREEAM med betyget Excellent i design och miljö. Det är första g?ngen som ett svenskt köpcentrumprojekt erh?ller ett s? högt betyg. Mall of Scandinavia, p? totalt 400 000 kvm, öppnar sina portar hösten 2015 i nära anslutning till Friends Arena väster om Stockholm.
I arbetet ing?r bland annat att ansluta byggnaden till fjärrvärme och fjärrkyla med en optimerad energiförbrukning, säkra goda möjligheter till kollektivtrafik, minska vattenförbrukningen, minimera utsläppen och välja miljövänliga material genom hela processen. Allt detta utan att kompromissa p? kvaliteten eller upplevelsen för köpcentrets besökare och hyresgäster.
SPP, som är en av finansiärerna genom en s? kallad grön obligation, behöver inte heller kompromissa p? avkastningen. En grön obligation innebär att l?net är en öronmärkt finansiering som stödjer en h?llbar affärsutveckling. SPP har investerat 400 miljoner SEK i obligationen som löper över fem ?r med en avkastning om tre m?naders Stibor plus 0,78 procent.
– ?terigen visar vi p? SPP att det g?r att hitta h?llbara investeringar utan att göra avkall p? avkastningen. Utöver att pensionssparare hos SPP ska f? avkastning p? sina pensionspengar värnar vi om att investeringarna ska bidra till en h?llbar miljö som vi pensioneras i. Dessutom är det här ett exempel p? hur vi binder samman v?rt h?llbarhetsarbete över flera tillg?ngsslag eftersom vi utöver denna gröna obligation även investerar i Unibail-Rodamcos aktier i fonden Global Topp 100. Vi hoppas att vi kan f? fler bolag som ing?r i Global Topp 100 att välja finansiering genom gröna obligationer i svenska kronor, säger Staffan Hansén, VD Storebrand Asset Management.
Handelsbanken var arrangörsbank i transaktionen.
SPP är en av Europas största investerare i gröna obligationer och har tidigare bland annat investerat 325 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av SCA, som ska användas till utveckling av förnybar energi och energieffektiviseringar och 1 miljard kronor i en grön obligation utgiven av African Development Bank för att främja l?ngsiktig och h?llbar tillväxt i Afrika.
Läs även:
SPP investerar i ytterligare en grön obligation: SPP investerar i ytterligare en grön obligation: SPP/Storebrand investerar 500 miljoner SEK i en grön obligation utgiven av Stockholms läns landsting för att finansiera och främja l?ngsiktig och h?llbar tillväxt.
Grön finansiering närmar sig en ?tipping point”: Den senaste tiden har alltfler börjat prata om gröna obligationer, och om grön projektfinansiering. Vi p? SPP välkomnar, tillsammans med en mängd andra investerare, att vi f?r större möjlighet att styra över vilka ändam?l vi l?nar v?ra pengar till.
SPP satsar ytterligare 325 miljoner i grön omställning: Finansieringen ska SCA använda till utveckling av förnybar energi och energieffektiviseringar.
SPP investerar 1 miljard för att främja grön tillväxt i Afrika: Obligationen är utgiven av African Development Bank (AfDB) och är unik i sitt slag.

SPP erbjuder r?dgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Related posts

Top