SE

SPP förvärvar del av FörsäkringsGirot

Bransch- och intresseorganisationen SABO tar nästa steg för att pressa byggpriserna p? hyresrätter. Nu har turen kommit till sm?lägenheterna. Med ramupphandlingen SABOs Kombohus Mini f?r byggbolagen möjlighet att tävla om ramavtal för nyproducerade enrums- och tv?rumslägenheter. M?let är att öka nyproduktionen av sm? yteffektiva lägenheter med innovativa lösningar.
– Byggbolagen har i tidigare upphandlingar visat stort intresse för att bygga allmännyttiga flerfamiljshus till pressade priser. Nu är det upp till bevis vad man kan göra för landets singlar och sm? hush?ll, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.
Unga som vill flytta hemifr?n och äldre som vill byta till en mindre bostad. De är b?da intresserade av kostnadseffektiva en- och tv?rumslägenheter, bostäder som det byggs alldeles för lite av idag. Därför tar SABO nästa steg för att pressa byggpriserna. I ryggen finns tv? lyckade ramupphandlingar, SABOs Kombohus och SABOs Kombohus Plus. Med den nya upphandlingen SABOs Kombohus Mini f?r byggbolagen möjlighet att tävla om ramavtal för lägenheter p? max 35 kvadratmeter. Byggpriset f?r inte överstiga 14 000 kronor per kvadratmeter boarea.
– Politikerna och aktörerna p? bostads- och byggmarknaden är alla överens om att nyproduktionen av hyresrätter m?ste ta fart. V?ra erfarenheter visar att det är allra sv?rast att f? ihop kalkylen för sm? lägenheter och jag är därför extra nöjd med att vi hittat en modell som b?de pressar priset och driver fram smarta lösningar för ettor och tv?or, säger Kurt Eliasson.
Tidigare ramupphandlingar i SABOs regi visar att tuffa krav fr?n en stor kundgrupp kan driva fram produktutvecklingen inom byggsektorn. Idag finns flera byggbolag som erbjuder flerbostadshus till fasta priser, vilket tidigare saknades.
Ett av syftena med SABOs Kombohus Mini är att f? fram lösningar som även kan uppföras p? en större marknad, inte enbart i Sverige. Det bör locka byggföretagen till strategiska satsningar p? kostnadseffektivare bostadsproduktion. Därför har SABO denna g?ng valt upphandling i konkurrenspräglad dialog, en relativt ny form inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU. Dialogen gör det möjligt att hitta byggtekniska lösningar som leder till bättre lägenheter till lägre kostnad. Den underlättar ocks? arbetet med att f? en mer gemensam nordisk byggmarknad där samma lösningar fungerar i flera länder.
– Tillsammans är landets allmännyttiga kommunala bostadsföretag en stor och intressant beställare. Nu använder vi den kraften för att konkret bidra till fler hyresrätter i hela Sverige. Det kommer inte bara v?ra medlemsföretag och deras hyresgäster att vinna p?, det gör även andra bostadsföretag, säger Kurt Eliasson.
Fakta SABOs Kombohus Mini:
Pris: Max 14 000 kronor per kvadratmeter boarea, exklusive moms och tomt- och grundläggningskostnader.
Regler: Boverkets nya regler för lägenheter p? max 35 kvadratmeter som beräknas börja gälla fr?n och med juli 2014.
Upphandling: Konkurrenspräglad dialog enligt LOU
Tidsplan: Vinnare utses i december 2014. Ramavtalen börjar gälla april 2015.
Stöd fr?n Boverket: Upphandlingen är en del av SABOs projekt ?Nordiskt ungdomsboendekoncept?, som f?tt stöd av Boverket inom ramen för verkets ?Stödför innovativt byggande av bostäder för unga?.
SABOs övriga ramupphandlingar för att pressa byggpriserna är:
SABOs Kombohus: 2-4 v?ningar. Maxpris 12 000 kronor/kvadratmeter. Prognos 3 000 lägenheter. Mer information finns här.
SABOs Kombohus Plus: 5-8 v?ningar. Maxpris 13 000 kronor/kvadratmeter. Prognos 5 000 lägenheter. Mer information finns här.
Bifogas: Foto p? Kurt Eliasson, VD, SABO
Kontakt:
Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling, SABO: 070-585 00 43
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer p? den svenska bostads- och arbetsmarknaden, b?de lokalt och nationellt.

Similar Posts