SE

Sportfiskarna och GodEl öppnar upp vattendrag för hotade fiskarter i södra Stockholm

Sportfiskarna och elbolaget GodEl, vars vinst g?r till välgörenhet, genomför ett gemensamt projekt som bygger vandringsvägar för arter som havsöring, ?l och lake i Musk?n i södra Stockholm. En damm som i dagsläget hindrar lek och tillväxt rivs och naturen vid dammen ?terställs till den ursprungliga miljön. Vid provfiske inför projektet hittades 17 fiskarter nedströms dammen, medan endast en art ovanför.
De mindre vattendragen kring Östersjön är h?rt exploaterade av vandringshinder s?som konstgjorda dammar och sm? vattenkraftverk. Starka fiskbest?nd behövs för att beh?lla balansen i Östersjön men det är sv?rt att f? finansiering till projekten. Behoven är l?ngt större än vad statliga medel och öronmärkta EU-pengar räcker till.
– Det finns för lite statliga medel att söka till vatten- och fiskev?rden. Det är därför värdefullt att man genom sitt val av elbolag och miljömärkning kan göra direkt skillnad för fiskbest?nden och vattenkvalitén i skärg?rden, säger Tobias Fränstam, fiskev?rdsansvarig p? Sportfiskarna i Stockholm.
Projektet är till största delen finansierat av GodEls Bra Miljöval-fond. GodEls el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval som standard. El märkt med Bra Miljöval har Sveriges h?rdaste miljökrav och för varje s?ld kilowattimme g?r samtidigt medel till en miljöförbättrande fond. Denna g?ng är det fisken och vattenkvalitén i Musk?n som drar nytta av fonden.
– Det här är ett exempel p? hur valet av el har en direkt p?verkan p? miljön som är positiv istället för enbart negativ. M?nga elbolag hävdar att de har s? kallad miljöel, men el märkt med Bra Miljöval är det enda oberoende alternativet som gör verklig miljönytta. Det är otroligt häftigt att kunderna genom sitt val av el är med och direkt bidrar till att förbättra vattenkvalitén och förutsättningarna för fiskbest?nden, säger Marie Dahllöf, vd p? GodEl.
Rivningen av dammen i Musk?n p?g?r under första halvan av september 2014. Under v?ren 2015 sker provfiske för att se hur artrikedomen i ?n har utvecklats.

Om GodEl
GodEl har inget privat vinstintresse. V?r vinst g?r till välgörenhet. Följande organisationer är partners till GodEl och f?r de pengar som genereras. SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand och Barncancerfonden. GodEl säljer el märkt med Bra Miljöval som standard, Sveriges h?rdaste miljömärkning p? el. GodEl och systerbolaget GodFond är aktiebolag, vars aktier ägs av GoodCause ? en stiftelse med stadgar som fastställer att all vinst ska g? till välgörande ändam?l. Stiftelsen GoodCause finns till i syfte att bidra till en bättre värld genom att starta och driva bolag där vinsten g?r till välgörande ändam?l. Fram till och med utdelningen 2014 har GoodCause delat ut 34,7 Mkr. Stiftelsen bildades 2005 genom donationer fr?n Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson och Catella. Logotyperna är formgivna och skänkta av Lasse ?berg.

Om Sportfiskarna

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi sl?r vakt om allmänhetens tillg?ng till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbest?nd i friska vatten. Sportfisket omsätter tv? miljarder om ?ret i Sverige och sportfiske är en av v?ra viktigaste fritidssysselsättningar.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #CEO   #Jennifer Andersson   #Johan Bergman