SE

Spindlar använder koldioxid för att göra tr?d

Spindeltr?d är ett av naturens mest imponerande material, det är väldigt starkt och samtidigt lätt och biologiskt nedbrytbart. Forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet har nu upptäckt nya mekanismer för hur spindlar tillverkar sin tr?d ? rön som kommer att göra det möjligt att tillverka konstgjord spindeltr?d för användning inom medicin och bioteknik.
Arbetet är multidisciplinärt och har utförts av Anna Rising och Jan Johansson vid SLU och KI, tillsammans med kollegor i Lettland, Kina, USA och Sverige. Resultaten har just publicerats i tidskriften PLoS Biology.
Forskargruppen visade först att pH-gradienten i spindelns spinnkörtel är väldigt brant och att det är tio g?nger surare där tr?den bildas än man tidigare trott. Vidare upptäckte man att enzymet karbanhydras ? som omvandlar bikarbonat till koldioxid ? finns i stora mängder i spinnkörtelns vägg och är nödvändigt för att pH-gradienten ska upprätth?llas.
Gruppen gick sedan vidare och visade i detalj hur surt pH och koldioxid p?verkar de proteiner (spidroiner) som bildar spindeltr?d. Detta visade helt oväntade nya mekanismer ? en del av spidroinerna blir mycket stabilare vid surt pH, medan en annan del blir instabilare och bildar klumpar som liknar de som bildas vid Alzheimers sjukdom. Slutligen visade forskarna att koldioxid som bildas i spindelns körtel kan hjälpa till att luckra upp spidroinerna, vilket är en mekanism som aldrig visats för n?got protein tidigare.
De nya rönen visar hur spindlarna använder pH-förändring och koldixoid för att p?verka spidroinerna inom ett väl avgränsat omr?de i körteln, och detta förklarar hur tr?den kan bildas väldigt snabbt och p? ett bestämt ställe i körtelns utförsg?ng. Forskarna ska nu försöka härma spindlarnas ingenjörskonst för att konstruera spinnanordningar baserade p? naturens eget sätt att göra spindeltr?d.
Mer information
Anna Rising
Universitetslektor vid inst. för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
018-67 21 14, 070-974 48 88
och
Forskarassistent vid inst. för neurobiologi, Karolinska Institutet
08-585 853 78, 070-974 48 88
[email protected]
Jan Johansson
Professor vid inst. för neurobiologi, Karolinska Institutet
08-585 853 78, 070-3457048
Artikeln
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1001921
Mer om Anna Rising och hennes forskning
http://www.slu.se/sv/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/personal/anna-rising/
Mer om Jan Johansson och hans forskning
http://ki.se/en/nvs/janne-johansson-group
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Global Blues   #Karolin Forsling   #Mood Stockholm   #Roger Kylberg