Sparbanksstiftelsen 1826 bildad – Sparbanksidén lever vidare i ny form

I april lämnade Konkurrensverket sitt godkännande och i fredags den 16 maj kom även Finansinspektionens klartecken till bildandet av Sparbanken Sk?ne*. Ikväll den 19 maj samlades därför de tidigare huvudmännen i Sparbanken 1826 för att bilda Sparbanksstiftelsen 1826, som blir en av fyra delägare till Sparbanken Sk?ne.
I oktober 2013 beslutade huvudmännen i Sparbanken 1826 att banken ska ombildas till bankaktiebolag och g? samman med Färs & Frosta Sparbank. I februari 2014 meddelades ocks? att delar av Sparbanken Öresund kommer att ing? i den nya banken som f?r namnet Sparbanken Sk?ne*.
Ikväll den 19 i maj 2014 samlades därför de tidigare huvudmännen i Sparbanken 1826 för att bilda Sparbanksstiftelsen 1826, som blir en av fyra delägare till Sparbanken Sk?ne. I styrelsen ?terfinns namn fr?n den tidigare sparbanksstyrelsen, men även n?gra nya namn:
Lennart Ohlstenius, ordförande, Kristianstad
Lisbeth Göranson, vice ordf., Degeberga
Helene Fritzon, Kristianstad/Degeberga
Gunilla Holmberg, Hässleholm
Anders Nilsson, Röke
Christer Nylander, Kristianstad
Sven Jinert, Tyringe
Den löpande verksamheten kommer att ledas av Maths Malmström, som blir VD i den nybildade stiftelsen.
Med Kristianstad som säte, 26 % av aktierna i Sparbanken Sk?ne samt ett stort antal Swedbankaktier i portföljen, blir Sparbanksstiftelsen 1826 en ekonomisk generator i nordöstra Sk?ne och västra Blekinge.
– Vi ska vara en kapitalstark aktiv ägare, som ska använder v?rt inflytande och kapital till att säkerställa bankens fortlevnad enligt aktieägaravtalet, berättar Lennart Ohlstenius, ordförande i den nybildade Sparbanksstiftelsen 1826.
Sparbanksrörelsen har ända sedan början av 1800-talet stimulerat kunderna att spara samtidigt som pengarna har kommit till nytta för det lokala samhället. När nu banken blir ett bankaktiebolag kommer stiftelsen att ta över ansvaret som kulturbärare av sparbanksidén.
– Det viktiga är inte vad du gör utan varför du gör det. Med en länk till historien och en fot in i framtiden ska stiftelsen därför vara med och driva utvecklingsprojekt i Sparbanken 1826 nuvarande verksamhetsomr?de. P? s? vis kommer delar av bankens vinst och engagemang fortfarande att stanna här, avslutar Maths Malmström, VD i Sparbanksstiftelsen 1826.
För mer information
Lennart Ohlstenius, Ordförande i Sparbanksstiftelsen 1826, 0733-98 11 63
Maths Malmström, VD i Sparbanksstiftelsen 1826, 044-13 83 07 eller 0706-31 18 50
*Sparbanken Sk?ne är det föreslagna namnet p? den nya banken som kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Öresund med 26 procent vardera och Swedbank med en ägarandel om 22 procent. Namnändringen till Sparbanken Sk?ne AB beräknas träda i kraft senast under juni 2014.

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym p? 60 miljarder och ca 280 anställda, telefonbank och 19 kontor i Sk?ne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och en av de största sparbankerna inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utg?r fr?n det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.
Bifogade filer

Related posts

Top