Sparbanken Sk?nes första del?rsrapport visar p? en resultat- och volymutveckling i linje med uppsatta m?l

Med en tydlig bild att vara en närvarande bank för människorna, näringslivet och samhället där kunderna bor, bildades Sparbanken Sk?ne AB formellt den 20 maj 2014. Bankens första del?rsrapport visar ett rörelseresultat p? 365 mkr med en resultat- och volymutveckling i linje med uppsatta m?l.
I början av 2014 tog Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken 1826, Sparbanksstiftelsen Öresund och Swedbank beslut om att gemensamt bilda en ny regional sparbank i Sk?ne. Den 20 maj 2014 bildades formellt Sparbanken Sk?ne AB (publ).
– Vi vill vara en närvarande bank för människorna, näringslivet och samhället där v?ra kunder bor. Med den tydliga m?lbilden har vi skapat v?r nya bank genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken Öresund, säger Bo Bengtsson, VD i Sparbanken Sk?ne.
Sparbanken Sk?ne redovisar ett rörelseresultat p? 365 mkr för det första halv?ret 2014.
– Resultatet och volymutvecklingen i bankverksamheten är i linje med de m?lsättningar som vi har satt upp för banken, fortsätter Bo Bengtsson.
Sparbanken Sk?ne har en god finansiell stabilitet och ägare som tydligt deklarerat vikten av att driva en stark lokal bankrörelse. Sparbanksstiftelserna som äger 78 % av banken kommer att använda delar av avkastningen till regional och lokal utveckling, vilket indirekt stärker bankens varumärke.
– Det fina med att vara en sparbank och ha sparbanksstiftelser som ägare är att kunna ge tillbaka till regionen och det lokala samhället där v?ra kunder bor och arbetar. Det starka lokala ägandet innebär dessutom att viktiga beslut om banken fattas här i Sk?ne, avslutar Bo Bengtsson.
För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15
www.sparbankenskane.se/ekonomi

Sparbanken Sk?ne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund

Bifogade filer

Related posts

Top