Bank

Sp?r arverush f?r nytt?r

08-11-2013 11:08 Skattebetalerforeningen Forslaget om ? fjerne arveavgiften kan gi noen skattesjokk. ? Mange vil spare store penger p? ? gj?re grep f?r nytt?r, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Forslaget om ? fjerne arveavgiften kan gi noen skattesjokk. ? Mange vil spare store penger p? ? gj?re grep f?r nytt?r, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Regjeringen vil fjerne arveavgiften med virkning fra 1. januar 2014, varsles det i tilleggsproposisjonen som ble offentliggjort i dag. Det kan gi, ironisk nok, f?re til en h?yere skattebelastning for spesielt eiere av utleieboliger.
– Det er bra at regjeringen velger ? fjerne arveavgiften. Men jeg tror ikke alle er klar over at de kan risikere ? m?tte betale langt mer i skatt enn arveavgift n?r de arver, sier Lothe.
Innstramming
Samtidig med fjerning av arveavgiften foresl?s det nemlig en klar innstramming i skattereglene. Fra 1. januar 2014 blir det slik at arving/gavemottaker skal overta arvelaters/givers inngangsverdi. Dette kan bety betydelig ?kt skatt for mange, for eksempel ved overf?ring av n?ringsvirksomhet eller sekund?rbolig.
– Siden de nye reglene ikke tr?r i kraft f?r ?rsskiftet, vi vil nok f? et rush frem mot dette av personer som vil overf?re verdier til neste generasjon for ? f? opp inngangsverdien. Regjeringen skal ha ros for at de ikke innf?rer regelen med virkning fra i dag, slik at en f?r en viss tid til ? omr? seg, sier Lothe.
N? er det slik at den skattemessige inngangsverdien ved overf?ringen normalt oppskrives til verdien ved d?dsfallet/gavetidspunktet. Mottaker kan derfor selge uten at det p?l?per skatt. Fra 2014 blir det alts? slik at verdien ikke lenger kan oppjusteres, og arvelaters/givers lavere inngangsverdi m? benyttes. Samtidig foresl?s det et unntak fra dette for bolig, fritidsbolig og g?rdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne solgt skattefritt.
– Det er ikke vanskelig ? tenke seg flere eksempler hvor skattebesparelsen ved overf?ring av eiendeler til neste generasjon er st?rre enn den utlignede arveavgiften ved overf?ringen. Alts? at du taper p? fjerning av arveavgiften.
Skattebetalerforeningen har utarbeidet et relativt enkelt eksempel som viser hvordan de nye reglene kan f?re til h?yere skatt enn det arveavgiften ville blitt.
Eksempel:
Ekteparet A og B har en utleiebolig som de i sin tid betalte 1 million kroner for. I dag har boligen en verdi p? 3 millioner kroner. Urealisert gevinst er dermed 2 millioner kroner. Dersom A og B selger boligen, gir dette en skatt p? 560.000 kroner (kr 2 mill. * 28 %).
A og B har en datter, C. Hvis A og B gir bort boligen til C f?r 1.januar 2014, vil Cs inngangsverdi v?re 3 millioner kroner, fordi det gjelder et diskontinuitetsprinsipp ved overf?ring av denne type eiendeler. Den skattepliktige (urealiserte) gevinsten er dermed falt bort.
Overf?ringen til C utl?ser en arveavgift p? kr 179.600. Det vil si at du sparer 380.400 kroner p? ? arve f?r nytt?r enn ? overf?re etter nytt?r. I et skatte- og avgiftsmessig perspektiv er overf?ringen til C derfor gunstig.

Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 16.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.
Bes?k v?re hjemmesider p? www.skatt.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy