SE

Solna Sveriges främsta företagskommun – igen

Vi är glada över att kunna meddela att .SE har valt BizView för sin verksamhetsstyrning. BizView kommer att samverka med affärssystemen Hogia och Antura inom processerna budgetering, prognostisering, rapportering och analys.
För mer information kontakta: [email protected]
Om BizView och NCG Group
BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Stockholm och Oslo, samt systemutveckling i Skellefte?. NCG Group har drygt 500 kunder där över 1000 företag använder v?ra lösningar.
För mer information se www.ncg-group.com
Om .SE
.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter .SE ocks? drift och administration för toppdomänen .nu.
För mer information se www.iis.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy