Solidar genomför sin hittills största satsning

Fr?n en liten lokal i ett bostadsomr?de utanför Ume? centrum till 18 miljarder kronor i förvaltat kapital. Mycket har hänt sedan 2003.
Solidarkoncernen genomför nu sin hittills största satsning genom lanseringen av ett eget livbolag, Solidar Liv Försäkring AB.

För Solidar är detta ett naturligt steg i att bredda företagskoncernen till att bli en komplett aktör inom pensionsomr?det. Solidar kommer nu p? ett snabbare sätt kunna anpassa en egen produktflora istället för att genomföra upphandlingar och erbjuda andras produkter.
Det blir samtidigt enklare för kunderna när de endast behöver vända sig till ett bolag med sina fr?gor om pension och trygghetslösningar.
? Livbolaget kommer till att börja med att erbjuda grupplivförsäkringar d? det finns ett stort kundbehov här med m?nga intressanta men hittills oexploaterade affärsmöjligheter. Över tiden kommer andra spännande verksamhetsgrenar att utvecklas i livbolaget, säger Nils-Olof Ekholm som är utsedd VD för det nya livbolaget och en av koncernens grundare.
Driftstart för Solidar Liv är 1 juli 2014.
För ytterligare information kontakta:
Nils-Olof Ekholm, VD Liv Försäkring AB, tfn 070-575 4962

Solidar har sedan starten 2003 i Ume? erbjudit aktiv förvaltning av allmän pension, avtalspension och andra sparformer. Numera omfattar erbjudandet dessutom r?dgivning om människors pension, livskydd och vad som händer med ekonomin vid l?ngvarig sjukdom. Solidar har kontor i Ume? och Stockholm och förvaltar ett kapital om 18 miljarder för 100 000 kunder.
Koncernen best?r av Solidar AB, Solidar Pension AB, Solidar Fonder AB, Solidar Direct AB samt Solidar Liv Försäkring AB.

Tags , ,

Related posts

Top