Solidar ? en av de starkaste aktörerna efter finanskrisen

Den 15 september för sex ?r sedan gick investmentbanken Lehman Brothers i konkurs och finanskrisen var ett faktum. Trots det kraftiga börsfall som följde p? världens börser s? har det Ume?baserade företaget Solidar levererat en mycket bra avkastning till sina kunder.
Solidar gör kontinuerliga uppföljningar kring hur avkastningen ser ut för företagets olika portföljer. En mätning (baserat p? data fr?n Morningstar) fr?n veckan före Lehmankrisen och sex ?r fram?t i tiden visar att Solidars förvaltning sl?r sina jämförelseindex för perioden med stor marginal.
– Siffrorna ser väldigt bra ut, vi har klarat oss bra genom hela finanskrisen. Samtliga portföljer har klarat sig över jämförelseindex, trots den inledande kraftiga nedg?ngen, berättar Mattias Gromark, fondförvaltare p? Solidar Fonder.
Han förklarar Solidars framg?ng med ett tydligt strategiskt tänk där riskerna alltid anpassas efter r?dande marknadsläge.
– En av företagets grundstenar är riskspridning och riskhantering och vi jobbar aktivt med att utnyttja större rörelser i marknaden utan att för den saken ta högre risk över tid. Vi investerar bara i det vi känner till och kan.
Trots att sex ?r har g?tt ligger finanskrisen kvar som ett lock. Världen befinner sig fortfarande i en ?terhämtningsfas, men ?terhämtningen för den globala ekonomin sker i otakt och vägen till normaltillst?nd är krokig och inte utan risker, menar Mattias Gromark.
– USA har kommit längst medan Europa fortfarande arbetar p? att komma ikapp – vi gör bedömningen att hälften av ?terhämtningen är avklarad. Men vi är fortsatt positiva till börsen, även om vi är försiktiga och vaksamma p? bakslag d? värderingarna p? sina h?ll har blivit höga, avslutar Mattias Gromark.

Solidar Pension har sedan starten 2003 i Ume? erbjudit placering av premiepension och p? senare ?r även aktiv förvaltning av tjänstepension, avtalspension och andra sparformer. Numera omfattar erbjudandet dessutom kartläggning av människors pension, livskydd och vad som händer med ekonomin vid l?ngvarig sjukdom. Allt detta presenteras i det Gröna Kuvertet tillsammans med r?dgivning kring pension, annat sparande och ekonomisk trygghet. Bolaget har kontor i Ume? och Stockholm.

Bifogade filer

Top