Sodexo toppar Dow Jones h?llbarhetsindex för tionde ?ret i rad

Sodexo har utsetts till Global Industry Leader i sin bransch för tionde ?ret i rad. Utmärkelsen delas ut av S & P Dow Jones Indices, en av världens ledande leverantörer av index för finansmarknaden, och RobecoSAM, investeringsspecialist med inriktning p? h?llbara investeringar. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) lanserades 1999 och är det första globala indexet för uppföljning av finansiella resultat hos världens ledande h?llbarhetsdrivna företag. DJSI ger investerare riktmärken för h?llbarhetsbedömningar.
Det ?rliga indexet DJSI bygger p? noggranna analyser av de viktigaste ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorerna hos företagen. Bedömning görs av till exempel företagsstyrning, riskhantering, klimatstrategi, miljöpolicys, ledningssystem, inköpsstandarder och arbetsrutiner. Sodexo fick full poäng (100) avseende positiv lokal p?verkan fr?n sina verksamheter runt om i världen. Företaget fick även det högsta resultatet i sin bransch avseende den sociala aspekten. Sodexo har varit medlem i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World och DJSI Europa (tidigare STOXX) sedan 2005.
?Sodexo har konsekvent rankats som ledande i sin bransch, ett bevis p? att företaget inte vilar p? sina lagrar utan fokuserar p? ständiga förbättringar baserade p? företagets grundläggande värderingar att förbättra livskvalitet och bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling av de samhällen, regioner och länder där företaget har verksamhet?, säger Manjit Jus, Sustainability Operations Manager, RobecoSAM. ?Som ett av endast en handfull företag i toppen av sin bransch under tio ?r eller mer, har Sodexo ständigt legat före utvecklingen av standarder, och skapat värde för sina kunder, konsumenter, leverantörer, lokala samhällen och andra intressenter, som en del av sin affärsmodell.?
?Det här erkännandet är en stor ära för Sodexo?, säger Damien Verdier, Sodexo Group Chief Marketing and Strategic Planning Officer. ?Ansvarsfullt företagande är en grundläggande princip för koncernens utveckling sedan företaget grundades 1966. Under de senaste tio ?ren har omsättningen ökat med mer än 50 %, antalet medarbetare med mer än 110 000 personer och vi har stärkt v?r internationella närvaro, samtidigt som vi har fortsatt vara branschledande genom v?ra ekonomiska, sociala och miljömässiga framg?ngar.?
?Mänskliga resurser är en avgörande faktor för konkurrensen. Genom att utveckla policys med fokus p? att förbättra livskvaliteten för kvinnor och män p? alla niv?er i organisationen är vi starkare, mer innovativa och bättre p? det vi gör?, säger Elisabeth Carpentier, Sodexo Group Chief Human Resources Officer. ?Vi är stolta över att bli erkända av DJSI som ett ledande socialt ansvarstagande och inkluderande företag.?
N?gra av Sodexos övriga framg?ngar under 2014 avseende socialt ansvarstagande är:
Sodexo rankades som det bästa företaget avseende sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat i RobecoSAM ?Sustainability Yearbook 2014?. Sodexo fick det högsta medelvärdet i sin grupp, 80 % (jämfört med branschsnittet p? 48 %) och var det enda företaget som uts?gs i Gold Class.
Förenta Nationernas Global Compact klassade Sodexo p? högsta (Avancerad) niv?; endast för företag som strävar efter att ligga i topp avseende rapportering och som deklarerar att de följer och rapporterar en stor bredd av praxis inom h?llbarhetsstyrning och ledning enligt Global Compacts Blueprint for Corporate Sustainability Leadership.
Sodexo i USA är det enda företag som har varit i topp tv? för DiversityInc. Top 50 fem ?r i rad. Företaget har f?tt erkännande för sin användning av instrument för m?ngfald och styrkort för noggranna mätningar och förbättringar, för sina strömlinjeformade och värdefulla mätetal som gör det möjligt för högsta ledningen att styra rätt och för sin vana att visa andra organisationer, inklusive sina kunder, hur man utvecklar och bedömer m?ngfaldsinitiativ.
Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: [email protected] Sodexo
Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services ? service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förm?ga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom v?r unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personal and Home Services.
Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi v?ra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 45 ?rs erfarenhet inom reception, säkerhet, underh?ll, städning, m?ltidstjänster, facilities management, kortlösningar och hush?llsnära tjänster.
Sodexos framg?ngar grundas p? v?r oberoende ställning, v?r h?llbara affärsmodell och v?r förm?ga att ständigt utveckla och engagera v?ra 428 000 medarbetare över hela världen.
Nyckeltal (31 augusti, 2013)
Sodexo i världen
18,4 miljarder euro i omsättning
428 000 medarbetare
18:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
33, 300 uppdrag
75 miljoner människor tar del av v?r service varje dag
12,4 miljarder euro i börsvärde (8 juli, 2014)
Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare
Bifogade filer

Top