Finans

Sn?tunge tak kan bli dyrt

N?r det blir mildv?r og regn p? senvinteren, vil sn?en p? taket bli ekstra tung. Huseieren har ansvar for at det ikke er mer sn? p? taket enn hva bygget t?ler.
– Skuff vekk sn?en f?r det oppst?r farlige situasjoner. Et tak som raser sammen kan gi katastrofale f?lger, sier Thomas Nilsen i Skadeforebyggende avdeling i KLP.
– Vi har sett eksempler p? sv?rt alvorlige konsekvenser av sn?tunge tak som har rast sammen. I verste fall kan menneskeliv g? tapt, sier Nilsen.
Dersom det skulle inntreffe en skade og det viser seg at hus- eller hytteeier ikke har overholdt pliktene, kan forsikringsselskapet betale ut mindre i erstatning:
– I tillegg er det slik at som forsikringstaker har du visse plikter som m? oppfylles hvis du skal kunne forvente full erstatningsutbetaling etter en skade. Dersom det skulle inntreffe en skade og det viser seg at forsikringstaker ikke har overholdt disse pliktene, kan forsikringsselskapet avkorte erstatningen, sier Nilsen.
Retningslinjer om sn?tyngde
For deg som er privat eier av hus og hytte betyr dette at du m? passe p? ? fjerne sn? fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser jevnlig. Nilsen gj?r oppmerksom p? at hver og en m? sette seg inn i hvilken sn?tyngde eget tak er beregnet til ? t?le.
Plan- og bygningsloven med tilh?rende forskrifter gir retningslinjer for hvor stor belastning et bygningstak skal t?le. Reglene i Plan- og bygningsloven gjelder for alle typer bygg, b?de vanlige bolighus, fritidsboliger og store bygg som skoler, idrettshaller, industribygg og kj?pesentre.
Kommuner og andre eiere av skoler og store publikumsbygg b?r v?re s?rlig oppmerksomme p? om det er mye sn? p? taket:
– Store bygg skal t?le det vi kaller p?regnelige p?kjenninger, men ved spesielt stor sn?belastning m? sn?en m?kes fra taket. Er det varslet store sn?mengder n?r sn?belastningen p? taket allerede er h?y, m? taket m?kes umiddelbart for ? avverge skade, sier Nilsen.

Tips for sn?tunge tak:
– Fjern sn?en jevnt p? begge sider av m?net. Skjevbelastning kan skade takkonstruksjonen.
– La de nederste 10-20 cm med sn? ligge igjen n?r du m?ker. Da unng?r du ? skade takbelegget med
sn?skuffen
– Rensk opp i takrennene om h?sten. Tette takrenner kan f?re til store vannskader p? taket n?r sn?en smelter. Selv sm? lekkasjer kan f?re til mugg og r?te.
– Husk ? sette opp fysiske sperrer nedenfor taket n?r du rydder det for sn? og is.

Kontaktperson: Thomas Nilsen, tlf 90867121
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Distansehandel Norges   #Kristelig Folkeparti   #Rytman Frp   #Steinar Reiten