SE

Snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Vid ett möte i Almedalen under onsdagen antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse p? sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm.
Norge blir allt viktigare för Sverige. Norge är idag Sveriges största handelspartner och b?de människor och gods rör sig i allt större utsträckning över gränsen. Men idag tar det cirka sex timmar att resa mellan Oslo och Stockholm med t?g. Ambitionen är att f? ner restiden till tre timmar för att öka tillgängligheten mellan länderna och knyta ihop Mellansverige.
För att dra upp riktlinjerna för hur Värmland och Örebro ska verka för en snabbare och tillförlitligare t?gförbindelse samlades idag politiker och tjänstemän till ett möte i Almedalen. Parterna kom överens om att verka för ett l?ngsiktigt och uth?lligt samarbete.
? Att utveckla järnvägssträckan Oslo ? Stockholm är inte enbart ett regionalt projekt, det är en nationell fr?ga som kräver ett nära samarbete med b?da ländernas huvudstäder. En snabb t?gförbindelse är avgörande om vi ska f? en l?ngsiktig utveckling och ett fortsatt utbyte och handel, mellan Sverige och Norge, säger Irén Lejegren, ordförande Regionförbundet Örebro.
En viktig förutsättning för det framtida arbetet är den ?tgärdsvalsstudie för sträckan Oslo- Stockholm som Trafikverket planerar. Inom ramen för den kommer Trafikverket att utreda vilka ?tgärder som kan bli aktuella p? sträckan.
? Det är bra att vi nu är sampratade s? att vi kan förbereda oss och föra en bra dialog med Trafikverket i arbetet med ?tgärdsvalsstudien. Det här är v?r chans att p?verka den i en positiv riktning, säger Tomas Riste, ordförande i Region Värmland.
Det framtida arbetet kommer att kräva investeringar i järnvägens infrastruktur, b?de p? kort och l?ng sikt. Vid mötet kom man överens om att tillsätta nödvändiga resurser i form av personal och ekonomiska medel för det fortsatta arbetet. Mötet beslutade ocks? att en styrgrupp best?ende av en politiker fr?n varje organisation ska utses. Parterna enades även om att ta fram en handlingsplan för att f? med fler parter längs sträckan som delar den gemensamma m?lbilden.
? Det är glädjande att vi nu kan ta arbetet till en ny niv? och bli mer konkreta. En snabb förbindelse är oerhört viktig för det fortsatta arbetet med att utveckla relationerna mellan Oslo och Karlstad, säger Per-Inge Lidén, kommunalr?d, Karlstads kommun
? Även för Örebro blir kontakterna med Norge allt viktigare. Vi ser att fler turister fr?n Norge besöker exempelvis Gustavsvik och att fler norska företag som XXL väljer att etablera sig i v?r region, säger Björn Sundin, kommunalr?d, Örebro kommun
För mer information vänligen kontakta:
Irén Lejegren, ordförande Regionförbundet Örebro län tel 070-6631975
Tomas Riste, ordförande i Region Värmland, tel 070-6187770
Per-Inge Lidén, kommunalr?d, Karlstads kommun, tel 070-0018271
Björn Sundin, kommunalr?d, Örebro kommun, tel 0705-554151

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar ocks? med utveckling av v?rd och omsorg samt för en god tillg?ng p? arbetskraft. M?let är tillväxt och h?llbar utveckling.
Uppdraget kommer fr?n staten och v?ra medlemmar ? de värmländska kommunerna och landstinget.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hans Ingvarsson   #MSEK   #NCC   #Sweden