SE

SLU topprankat bland ?unga? universitet

Fler än 4 av 10 konsumenter säger att de s? gott som alltid eller ofta väljer ekologiskt när de handlar mat. Men i valet mellan konventionellt producerade svenska livsmedel och importerade ekologiska, väljer en klar majoritet de svenska. Det visar en undersökning som Demoskop gjort p? Livsmedelsföretagens uppdrag
Ekoförsäljningen i Sverige har f?tt ett rejält uppsving det senaste ?ret. Och det är kvinnorna och de yngre som driver utvecklingen. Bland kvinnorna och de som är yngre än 40 ?r är det s? m?nga som varannan som i undersökningen säger att de s? gott som alltid eller ofta handlar ekologiskt.
– Ekologiskt hör till de varor där efterfr?gan ökar mest hos v?ra producenter, och det gäller alla fr?n stora mejerier till sm?bagerier, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.
Högre pris ses ofta som en anledning till att inte välja ekologiskt, men enligt undersökningen handlar ungefär lika m?nga l?ginkomsttagare som höginkomsttagare ekologiska livsmedel.
– Efter bland annat hästköttskandalen tror jag att kunderna har blivit medvetna om att det klokaste inte alltid är att jaga den billigaste varan, säger Marie Söderqvist.
Drivkrafterna skiljer sig ?t
För hälften av dem som ibland, ofta eller nästan alltid väljer att handla ekologiskt är den viktigaste anledningen att det ses som bättre för miljön och klimatet. Här skiljer det sig mellan ?ldergrupperna, nära tv? av tre personer mellan 16 och 39 ?r säger att miljön är viktigast, medan de som är över 65 ?r anger den egna hälsan som en lika viktig orsak.
Svenskt vinner över ekologiskt
I undersökningen ställdes ocks? fr?gan vilket man väljer om man m?ste välja mellan ett ekologiskt livsmedel som är importerat till Sverige, och ett konventionellt producerat livsmedel som har svenskt ursprung (där priset är detsamma). Här väljer de allra flesta, tv? av tre, att köpa det svenska alternativet. De som bor p? landsbygden är klart mer benägna än storstadsborna att välja svenska konventionella livsmedel framför importerade ekologiska.
Fakta om undersökningen (finns att ladda ner nedan som pdf):

Antal intervjuer: 1 005
Metod: Internetpanel, telefonrekryterad baserat p? ett slumpmässigt urval
M?lgrupp: Allmänheten
Vägning: Resultatet har vägts med avseende p? parti, kön och ?lder
Period: 25 ? 28 mars 2014
Kontakt: Marie Söderqvist, tel: 070-724 09 71

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för över 800 livsmedelsproducerande företag i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsbranschen ska karaktäriseras av högt anseende och m?ngfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförm?ga.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy