Forsikring

Skattebetalerforeningens 10 skattevettregler

31-03-2014 12:24 Skattebetalerforeningen Selvangivelsen er klar i morgen. Bruk litt tid p? den, det kan spare deg for store bel?p. Skattebetalerforeningens r?dgivere, som ?rlig bist?r medlemmene i foreningen med blant annet selvangivelsen, har utarbeidet v?re "skattevettregler".

Selvangivelsen er klar i morgen. Bruk litt tid p? den, det kan spare deg for store bel?p. Skattebetalerforeningens r?dgivere, som ?rlig bist?r medlemmene i foreningen med blant annet selvangivelsen, har utarbeidet v?re “skattevettregler”.
E-brukere fikk selvangivelsen for to uker siden, men det store flertallet f?r tilgang f?rst i morgen. Og selv om selvangivelsen ser ferdig ut l?nner det seg ? bruke litt tid p? den.
– Den st?rste fellen mange g?r i er ? v?re sl?ve fordi de f?r penger igjen p? skatten, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Unders?kelser Skattebetalerforeningen tidligere har utf?rt har vist at de som f?r igjen penger p? skatten sjekker selvangivelsen mindre n?ye enn de som f?r restskatt.
Sjekk disse punktene
Opplysninger som vanligvis er forh?ndsutfylt er blant annet opplysninger fra arbeidsgiver, bank, forsikringsselskap, barnehage, fagforening, skolefritidsordning og gaver til frivillige organisasjoner. Sjekk likevel at all l?nn og alle godtgj?relser er kommet med.
De fleste forh?ndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra ?rsoppgaver. Stemmer tallene i selvangivelsen med ?rsoppgavene?
Det er ogs? mange opplysninger som ikke er utfylt, som for eksempel skattepliktige utleieinntekter, private l?n og gjeldsrenter, formue eller inntekt i utlandet, sykdomsfradrag og privat dagmamma.
Pass ogs? p? at skatteklassen blir riktig.
Skattevettreglene
Selvangivelsen er for mange bare delvis utfylt
Du har en unik mulighet til ? redusere skatten din ved ? f?ye til fradrag, og du har et ansvar for ? supplere den hvis inntekter mangler
Levér elektronisk
Hvorfor: Alle endringer du gj?r arkiveres, du f?r bekreftelse p? at du har levert, det er mer sannsynlig at endringer registreres, du har et arkiv for senere ?r.
Ikke send inn kvitteringer
Men ta vare p? dem, og ha dem klar hvis skattekontoret sp?r. Og gi uttrykkelig beskjed hvis du har rotet dem bort.
Gi tilstrekkelige opplysninger
Bruk feltet for tileggsopplysninger. Tilstrekkelige opplysninger er n?dvendig for at skattekontoret skj?nner hva som har skjedd. Mangelfulle og/eller uriktige opplysninger kan medf?re tilleggsskatt
Ikke sjekk alle tallene p? en gang
Del dem opp. Da er det st?rre sjanse for at du oppdager eventuelle feil
Rett opp – og f?lg opp feil
Finner du feil i forh?ndsutfylte opplysninger, gj?r to ting: 1. Rett opp i selvangivelsen, og forklar hvorfor og 2. Kontakt den som har sendt inn opplysningene, for eksempel arbeidsgiver, forsikringsselskap, bank, organisasjon.
Finn frem kalenderen
Har det skjedd noe i l?pet av fjor?ret som kan p?virke skatten?
F?lg opp endringer i selvangivelsen
Hvis du har endret selvangivelsen – f?lg opp med ? sjekke skatteoppgj?ret. Hvis ikke endringene dine er tatt med: Klag!
Betal tidlig
Betal varslet tilleggsforskudd innen 31. mai hvis du ligger an til restskatt, da slipper du ekstra renter.
I tvil? Sp?r oss om hjelp.
Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 16.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.
Bes?k v?re hjemmesider p? www.skatt.no

A to już wiesz?  KLP Banken setter ned rentene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy