SFK Certifiering breddar tjänsteutbudet och byter namn till Qvalify

I dag byter SFK Certifiering AB namn till Qvalify AB. Namnbytet sker i samband med att företaget breddar sitt erbjudande, och för att tydliggöra rollen som en kvalificerande samarbetspartner som hjälper kunderna att öka effektiviteten i sina processer, och därmed bidrar till bättre affärer.
Ackrediterad certifiering av ledningssystem har varit den huvudsakliga produkten i SFK Certifierings tjänsteutbud sedan företaget grundades av Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) ?r1992.
? S? kommer det fortsätta att vara, men de senaste ?ren har vi utökat verksamheten med tjänster även inom omr?det oberoende granskning. Nu breddar vi oss ytterligare, bland annat med personcertifiering, periodisk besiktning och inspektioner, säger Daniel Rosander, VD. Detta är en av anledningarna till att vi nu valt att byta namn.
Den andra anledningen är att företaget vill lyfta fram sin roll som en affärsnyttig partner.
? Visst, vi är en oberoende part med uppgift att kritiskt granska, redovisa avvikelser och följa upp ?tgärder. Men för v?ra revisorer och revisionsledare handlar det lika mycket om att hjälpa v?ra kunder att effektivisera sina processer; en inställning som gör konkret skillnad, säger Peter Landin, Försäljnings- och marknadschef.
Namnfr?gan har varit aktuell sedan slutet av förra ?ret, och under augusti fattade s?väl styrelse som ägare beslut om namnbytet.
? Vi tycker att Qvalify ? tillsammans med v?r konceptbärande mening ?for successful business? ? bättre uttrycker det vi faktiskt gör för v?ra kunder, nämligen att kvalificera dem för framtidens utmaningar ? och bidra till att de gör bättre affärer, säger Peter Landin.
N?gra praktiska problem för kunderna blir det knappast fr?gan om.
? Nej, för kunderna blir v?rt namnbyte odramatiskt. B?de människor och organisationsnummer är desamma och samtliga nu giltiga certifikat gäller precis som vanligt, säger Daniel Rosander.
? Det är klart att detta innebär ett visst merarbete internt för oss, men vi tror att det kommer att visa sig värdefullt p? sikt och dessutom är det ett perfekt tillfälle att göra namnbytet nu när vi ocks? breddar v?rt erbjudande, och delvis söker en ny kundbas, säger Peter Landin.
VD:n Daniel Rosander h?ller med:
? Den stora investeringen är arbetet vi lägger ner p? att bredda v?r kunskapsbas och att ta fram attraktiva tjänster inom omr?den som vi inte verkat inom tidigare, exempelvis periodiska besiktningar, inspektioner och personcertifieringar. I det perspektivet är namnbytet ingen stor sak, utan snarare en logisk konsekvens.
? Sen tycker vi att det är ett väldigt bra namn, l?ngt fr?n de bokstavsförkortningar som är s? vanliga i v?r bransch, säger Peter Landin. Med sin lite säregna stavning är namnet helt unikt, samtidigt som det är väldigt beskrivande. Qvalify ger associationer till flera ord som är relevanta för oss, bland andra kvalificera, kvalitet och validera.
? Det känns kort sagt väldigt stimulerande och det ska bli roligt att se marknadens reaktioner p? v?rt nya namn.
De första reaktionerna fr?n kunder kommer garanterat under fredagseftermiddagen den 26 september. D? presenteras Qvalify-varumärket under en kunddag i Jönköping, med närmare 130 deltagare fr?n företag och organisationer runt om i Sverige.
QVALIFY I KORTHET
Qvalify AB är ett svenskt oberoende certifieringsorgan för ledningssystem, bland annat inom omr?dena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. ISO9001, ISO 14001, OHSAS 1800 och AFS 2001 är exempel p? standarder enligt vilka Qvalify utför certifiering. Qvalify är ocks? verksamt inom omr?det oberoende granskning. Företaget har sitt säte/huvudkontor i Jönköping. Försäljningskontor finns i Stockholm och Göteborg. Omsättningen var 27,4 Mkr (2102).
Företaget grundades 1992 som ett affärsdrivande aktiebolag av SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. SFK är en ideell förening som arbetar med kvalitet och miljö inom näringsliv och förvaltning i Sverige.
För ytterligare information kontakta:
Daniel Rosander / VD / 036-336 00 01
[email protected]
Peter Landin / Marknads- & försäljningschef / 031-390 90 01
[email protected]

Det nya namnet, den visuella identiteten och kommunikationsmaterialet är framtaget av Distillery Brand Design & Communication.
Distillery Brand Design & Communication
Kyrkogatan 11, 411 15 Göteborg | 031-13 50 10 | 070-882 50 60
www.distillery.se
[email protected]

Bifogade filer

Related posts

Top