Pensjon

Setter privat?konomi p? timeplanen

24-09-2014 07:26 Nordea Bank Norge ASA Sammen med Ungt Entrepren?rskap underviste Nordeas ansatte 1400 ungdomsskoleelever i ?konomi og Karrierevalg tirsdag 23. september. ? Vi ?nsker ? bidra til ?kt kunnskap om privat?konomi. Samtidig er dette en flott mulighet for oss ? l?re mer om hva de unge tenker om fremtidens bank, sier administrerende direkt?r i Nordea Norge, Gunn W?rsted.

Sammen med Ungt Entrepren?rskap underviste Nordeas ansatte 1400 ungdomsskoleelever i ?konomi og Karrierevalg tirsdag 23. september. ? Vi ?nsker ? bidra til ?kt kunnskap om privat?konomi. Samtidig er dette en flott mulighet for oss ? l?re mer om hva de unge tenker om fremtidens bank, sier administrerende direkt?r i Nordea Norge, Gunn W?rsted.
Med programmet ?konomi og Karrierevalg ?nsker Ungt Entrepren?rskap og Nordea ? gi ungdomsskoleelever en viktig ballast f?r de setter ferden mot studier og yrkesvalg. Tirsdag sto privat?konomi p? l?replanen for 1400 elever p? 9. og 10.trinn i Oslo og Akershus, med til sammen 60 veiledere fra Nordea.
Gunn W?rsted stilte selv som veileder for tiende klasse p? Fyrstikkalléen skolen p? Helsfyr i Oslo. ? Med den ekspertisen Ungt Entrepren?rskap har innenfor oppl?ring av ungdom, er dette et program vi gledelig bidrar til, sier W?rsted. I l?pet av ?ret er over 100 medarbeidere fra Nordea ute i ungdomsskolen for ? undervise.
I en unders?kelse gjennomf?rt av Finans Norge i mai i ?r, sier syv av ti norske foreldre at de synes at ?konomioppl?ringen i skolen er d?rlig eller sv?rt d?rlig. Undervisning i privat?konomi er ikke en fast del av utdanningsplanen i norsk skole i dag. Programmet til Ungt entrepren?rskap er valgfritt for Osloskolene og det er i dag 15 av 42 ungdomsskoler i hovedstaden som tilbyr ?konomi og Karrierevalg til sine elever. P? skolene i B?rum er programmet obligatorisk for alle ungdomsskolene.
– N?r mennesker fra finansn?ringen kommer inn som veiledere i klassen, f?r elevene en helt annen innsikt i og forst?else for temaet personlig ?konomi. L?ringen blir reell gjennom konkrete eksempler og faglig autoritet. Dialogen og refleksjonen i klasserommet er meget verdifull for de unge. V?rt m?l er at alle elever skal f? dette tilbudet, sier Anne Kathrine Slung?rd, administrerende direkt?r i Ungt Entrepren?rskap Norge.
Nordea er en av de st?rste private st?ttespillerne for Ungt Entrepren?rskap, og har v?rt samarbeidspartner siden oppstarten i 1997.
Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

A to już wiesz?  Frykter brannfarlige naboer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy