SERNEKE utför anläggningsjobb i Partille

Den 4 augusti inleder SERNEKE Anläggning arbete för Partille kommun i centrala Partille. Projektet innefattar bland annat ny p?fartsväg till E20, en bro över befintlig g?ng- och cykelväg och anläggande av en lokalgata. Färdigställande planeras till juni 2015 och kontraktssumman är p? ca 23 miljoner.

SERNEKE Anläggning slogs för en tid sedan samman med SERNEKE Betong. Det här är det första uppdraget när den nya konstellationen med samlad kompetens ska arbeta tillsammans.
? Det blir en bra utmaning för SERNEKE Anläggning och en möjlighet för oss att utnyttja v?ra b?da kompetensomr?den, betong- och anläggningsarbete, i ett och samma projekt, säger Fredrik Jonsson, VD p? SERNEKE Anläggning.
Den nya p?farten är en del av en fördjupad detaljplan som har tagits fram för Partille. Detaljplanerna omfattar Partille Port (Östra centrum) och Nya Kulturum. Totalt kommer cirka 1000 lägenheter, 45 000 kvm handel, en multiarena samt ett utbildningskluster att byggas.
För mer information:
Fredrik Jonsson VD, SERNEKE Anläggning
[email protected]
0736 – 00 18 17
SERNEKE är en koncern en bygg- och anläggningskoncern med tillhörande projektutveckling. Bolaget startades 2002 och är redan en av Sveriges största byggkoncerner.
SERNEKE har bred förankring i Västsverige med huvudkontor i Göteborg samt lokalkontor i Strömstad, Trollhättan, Alings?s, Varberg, Bor?s, Halmstad och Malmö.
Uppdragsgivare är i första hand kommuner samt kommunala och statliga bolag. Dessutom har företaget m?nga uppdrag för industri- och handelsföretag, fastighetsbolag och större byggbolag.

Läs mer p? www.serneke.se
Attached Files
PDF document Word document

Related posts

Top