SE

SERNEKE satsar i Helsingborg: Öppnar nytt kontor och nyanställer 10 personer

Under sommaren öppnade SERNEKE Anläggning ett nytt kontor i Helsingborg. Samtidigt rekryterades totalt elva personer till verksamheten. ? Vi ser en stor utvecklingspotential i omr?det, b?de p? kort och l?ng sikt, berättar Fredrik Jonsson, VD p? SERNEKE Anläggning.
Bland de nyanställda finns en arbetschef, en kalkylator, en projektassistent, tv? platschefer och fem yrkesarbetare.
Ett par projekt är redan ig?ng och flera nya uppdrag är p? väg in. Ett p?g?ende arbete är projektet Cykelinvesteringar, för att förbättra och utöka cykelnätet i Helsingborg stad. Ett annat är Fröjdenborg där en markentreprenad för ombyggnad av g?rdsmiljön utförs för Landskrona Hem.
Inom Helsingborgsmarknaden planeras m?nga stora och intressanta projekt inom en snar framtid. Bland annat ska Helsingborgs stadspark byggas om och i det gamla hamn- och industriomr?det ska det investeras 4-5 miljarder i ett stadsförnyelseprojekt kallat H+.
? Hela Helsingborg-Helsingörregionen har stor utvecklingspotential när det gäller b?de anläggningsprojekt och bostadsprojekt. Man har länge undersökt möjligheterna till en fast förbindelse mellan länderna. Det smala sundet utgör en intressant marknad vilket kommer att skapa m?nga arbetstillfällen p? sikt, säger Fredrik Jonsson.

För mer information:
Ola Serneke
031 – 712 97 05
[email protected]
Fredrik Jonsson
[email protected]
073 – 600 18 17
SERNEKE är en bygg- och anläggningskoncern med tillhörande projektutvecklingsdel. Bolaget startades 2002 och är redan en av Sveriges största byggkoncerner.
SERNEKE har bred förankring i Västsverige med huvudkontor i Göteborg samt lokalkontor i Strömstad, Trollhättan, Alings?s, Varberg, Bor?s, Halmstad och Malmö.
Uppdragsgivare är i första hand kommuner samt kommunala och statliga bolag. Dessutom har företaget m?nga uppdrag för industri- och handelsföretag, fastighetsbolag och större byggbolag.

Läs mer p? www.serneke.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy